Inleiding
:
Het cursusjaar 1968-1969 leid ik hierbij in met een compilatie van Convocaties *** Telefoon,797250 Postgiro 42603 Amsterdam, februari 1969 Gem.giro S.8600 Okeghemstraat 25 L.S. Er is een verstarring ingetreden in de wereld- situatie, waardoor het geharrewar incl. de oorlogen en andere misdaden (politiek en particulier) rustig voort gaan; terwijl de totale crisis zich onverminderd handhaaft. Daarom blijft de noodzaak om door te leren begrijpen wat er wezen- lijk aan de gang is, het wezenlijke van onszelf, onze waarheid, te handhaven. Om dit te verduidelijken houdt Mr.Drs.A.Börger de navolgende zondagochtendjezingen: Op ZONDAG 16 FEBRUARI 1969 houdt Mr.Drs.A.Börger een lezing over: De menselijke waardigheid en de huidige "sexuele vrijheid". Benauwend is de kolder, die door vele geleerden en hooggeleerden wordt uitgekraamd over de sexuele vrijheid. Losbandigheid is geen vrijheid, want vrijheid is niet liederlijk. De aanschouwelijke lessen per film en op het toneel. Op ZONDAG 2 MAART a.s. spreekt Mr.Drs.A.Börger over: Don Quichote, de ridder van de droevige figuur Hij is tragisch en niet gebonden aan de tijd, waarin hij geboren werd, want hij leeft ook thans nog en draaft door de wereld. De idealistische dromer, die vergeet, dat alles vloeit, ver- andert, maar toch blijft, zij het op andere wijze. Een nobele dwaas. en op ZONDAG 16 MAART daaraanvolgend over: Leven en dood De zin van het leven. Heeft elk leven een doel? Is de dood, zoals de bijbel zegt, een straf (voor de zonde) of is hij een zegen. Wanneer kunnen wij over iemands leven oordelen? Op ZONDAG 30 MAART a.s. houdt Kr.Drs.A.Börger zijn Paasrede Wegens de gespannen toestand der rijksfinanciën en de wankele positie der betalingsbalans, kan de wederopstanding niet plaats vinden. De regering blijft optimistisch. Dit communiqué werd in de voornaamste hoofdsteden, ook in Vaticaanstad, gepubliceerd. en op ZONDAG 13 APRIL daaraanvolgend spreekt Mr.Börger over: Het racisme Het is zeer oud, even oud als het begrip "barbaren". Welbegrepen is het een oer-zonde - de zonde der zelfoverschat- ting - die samenhangt met domheid. Racisme en het verkeerde nationalisme zijn de ernstige ziekten van onze tijd. De ZONDAGOCHTENDLEZINGEN worden om de veertien dagen gehouden in de BENEDENZAAL van het Van Nispenhuis, Stadhouderskade 55 te Amsterdam, des morgens om 10.50 uur. Toegangsprijs fl 2,50; studenten e.d. fl 1,50 WOENSDAGAVONDGURSUS. Mr.Drs.A.Börger zal in deze cursus, die zes avonden omvat, spreken over: De geboorte ener nieuwe moraal God is dood en daarmede de angst voor hem. 0ok het fatsoen ligt op sterven. De meeste ouderen dwalen in het duister. Een in de steek gelaten jeugd zoekt opnieuw houvast, wetende, dat de mens in waarheid zedelijk is. Zedelijkheid is vrijheid. Alle begin is verkeerd. Het verkeerde als aanduiding der komende nieuwe moraal en niet als bron van ergernis over "de jeugd van tegenwoordig". De cursus wordt gehouden op de WOENSDAGEN 129 19 en 26 februari, 5, 12 en 19 maart a.s. in de PLEINZAAL van het van Nispenhuis, Stadhouderskade-55 te Amsterdam, des avonds om 0 uur. Toegangsprijs fl 15,-- voor de gehele cursus. Onze lezingen en oursussen zijn voor iedereen toegankelijk. Z.O.Z. Voor de goede orde vermelden wij nog even, dat voor het gehele seizoen kaarten verkrijgbaar zijn en wel: A. donateurs: (rechthebbende 14 zondag-ochtendlezingen te bezoeken of 12 woenedaggvonden) fl 25.== B. donateurs: (rechthebbende 14 zondag-ochtendlezingen te bezoeken en 12 woensdagavonden) fl - 50.== C. donateurs: ongelimiteerde toegang tot alle openbare, lezingen door ons georganiseerd 250.== Overige vrijwillige bijdragen zullen natuurlijk zeer welkom zijn om ons werk meer bekendheid te kunnen geven. Wij hopen op Uw komst en medewerking te mogen rekenen. Het Bestuur.