Infor-
matie.


INHOUD:   RATIO OF ULTIMA RATIOVoorwoord . . . . . .. ... . . . .    5

Inleiding . . . . . . . . . . . . .    9

Hfdst. I.  De oorlogskenmerken .   17

    II.  Analogie tusschen oorlog
       en prostitutie .. . . .  69

    III. De propagandamiddelen   115

    IV.  Slotbeschouwingen     157