Prof. Forelstichting Secretariaat2 Da Costaplein 16,West. Amsterdam, april 1959. Telefoon 12.96.1e Penningmeester: Anton Waldorpstraat 72, West. Postgiro 225400 Gem.giro F.2600

L.S. Zoals wij U in een onzer vorige circulaires reeds aankondigden, waren wij voornemens een filmvertoning voor onze stichting te organiseren. Met medewerking van onze donateur B. Jansen, secr. van de filmkring "Studio 16", zijn wij erin geslaagd de film JONAS van de bekende Duitse psychiater Dr.Ottomar Domnick voor ons te laten vertonen. Deze film is vervaardigd met assistentie van Herbert Vesely, o.a. bekend door zijn film "Nicht mehr fliehen, en geeft de mens weer in zijn huidige "situatie van eenzaamheid en angst. Mr.Drs.A.Börger zal van te voren bij deze film een toelich- ting geven. Op ZONDAG 26 APRIL a.s. des voormiddags om tien uur precies wordt de voorstelling gehouden in het filmtheater "De Uitkijk", Prinsengracht 452 te Amsterdam, toegangsprijs f.1,20 incl.bel. Wij maken U erop opmerkzaam dat het hier een besloten voor- stelling betreft, zodat aan de zaal geen kaarten verkrijgbaar zijn. De kaarten zijn vanaf 13 april a.s. verkrijgbaar aan de vol- gende adressen: Mevr.A.Markies-Kalf, da Costaplein 16 West, J.J.Jung, Anton Waldorpstraat 72/II, Overtoomse veld,West, J.Nieuwenhuis, Josephus Jittastraat 95, Slotermeer,West, Mevr.M.Habig-v.Cittert,v.Tuyll v.Serooskerkenweg 63/II,Zuid. Mevr.A.Börger-Kalkerma, Okeghemstraat 25, Zuid, T.Stork, Middenweg 55, Oost, A.de Rooy, Watermanstraat 18, Tuindorp Oostzaan, Noord, B.Jansen, Pruimenstraat 54, Terrasdorp, Noord. Tevens moeten wij U verzoeken op tijd (dus vóór 10 uur) aan- wezig te willen zijn, daar in verband met de gewone voorstel- lingen van "De Uitkijk" de zaal om 12 uur 15 ontruimd moet zijn. Wij hopen en vertrouwen dat wij op Uw komst zullen kunnen rekenen. Het Bestuur.