Prof. Forelstichting ter bevordering ener harmonische levenswijze. Penningmeester: des Présstraat 13/11 Secretariaat. Postgiro 225400 Valeriusstraat 296. Gem.giro F.2600 Telefoon 71.90.89 Amsterdam, November 1957.

L.S. Door de grote stijging van onze onkosten - o.a. porti, zaal- en film-huur - zijn wij genoodzaakt de minim- bijdrage voor onze stichting per 1 Januari 1958 te stellen op f.3,50 per jaar; wij nemen aan dat U de noodzaak hiervan zult inzien, daar wij tot nu toe de bijdrage nooit verhoogd hebben. Tevens willen wij te ter kennis brengen, dat nu ook in Zuid een consultatie-bureau voor geboorteregeling gevestigd is ten huize van: Dr.J.C.Viëtor, Harmoniehof 69, telefoon 72.34.50; Spreekuren dagelijks van 11 - 2 en vrlgens afspraak. In Oost blijft ons consultatie-bureau, Mevr.Dr.G.I.Castelein-v.Wal ? Bredeweg 27, telefoon 53224; Spreekuren dagelijks van 13 - 130. behalve Vrijdags en vol- gens afspraak. Wij verzoeken U hieraan Uw aandacht te willen schenken en wekken U tevens op om meer bekendheid aan ons werk te geven, en zo mogelijk onze bijeenkomsten te bezoeken. HET BESTUUR.