INDEX:


U kunt de teksten vergroten en verkleinen d.m.v de toetsen
Ctrl++ en Ctrl+-
Ctrl+0=reset

  Klik hier:

werkstukken
van cursisten


Index Pagina

Inleiding

                als U dit leest, klik dan even HIER svp.
Een filosofische
beschouwing
over de Bijbel
 


 Aantekeningen
Chaplin Lezing Börger 23 nov. 1952 

Huiskamercursus
Levensangst en Levensmoeheid 1965 

Huiskamercursus
  Psychologie
avond 1 tm 6 
avond 7 tm 12 
avond 13 tm 18 
avond 19 tm 24 


De opdracht aan de mens
1  2  3  4  5  6  7

6 lezingen
Mens en Heelal
a.d.h.v.
Teillard de Jardin
1  2  3  4  5  6 


Lezingen door C.Joon
voor de Natuurvienden
in Alkmaar.
Dromen 
Mythen 
Sprookjes 
Eros en Psyche 
Godsdiensten 
Wereldgesch. 
Filosofie der
wereldgeschiedenis
 


Aantekingen van A.F.C. de Zwart
Wat is ziel of Psyche. 
Getallensymboliek. 
De leer der getallensymboliek. 
Opwekking tot vrijheidsuiting en beleving. 
Merlijn. 
De kunstenaar en zijn kunstwerk 
De teerling is geworpen 
Formele en prak. wijsbegeerte 
Henri Bergson 
Het wensvervullende juweel 
Indiaanse Orfeus 
Kleuren 
Naar aanleiding van Arthur 
Opzet 
ORPHEUS EN EURIDICE 
Tanhhäuser 
Apollo 
Het probleem van de mens. 
Die Zauberflöte. 
Vishnoe daalt op aarde neer. 
Orpheus en Eurydice. 
Naar aanleiding van de mythe van Orpheus en Eurodice. 
Sublimering. 
De Zauberflöte. 
Het onbewuste. 
Behaviorisme. 

Brief aan A.F.C. de Zwart