Inleiding

Schriftelijke Cursussen van:

Mr.Drs.A.Börger          

1941-1951               


Een mededeling in een blad "Cultuur" vermeldt dat Mr.Drs.A.Börger reeds in 1936 een schriftelijke cursus "Economie" van 14 afl. schreef. 
Tijdens WO-2 produceerde hij een cursus per jaar en de laatste cursus in het archief dateert uit 1951. 
Deze cursussen werden in stencilvorm geproduceerd en zullen geen grote oplagen gehad hebben.

Enige jaren leekt het erop dat een paar cursussen voor altijd verdwenen waren; maar gelukkig kwamen ook deze boven water en mocht ik deze soms aan het archief toevoegen of er op z'n minst kopijen  van maken.
Hoewel volgens de beschikbare informatie alle cursussen nu terecht zijn, wil ik u vragen om toch uit kijken naar materiaal. 
Verrassingen zijn niet uitgesloten.

Toen WO2 afgelopen was werd af en toe een zaaltje gehuurd om e.e.a. toe te lichten en de cursisten in de gelegenheid te stellen om vragen te stellen.

Met vr.gr.
Frank de Zwart                                            Email