SYLLABUS 4. Cursus: Eros en Psyche. Door haar eerste drie werken heeft Psyche haar manlijke krachten, die onbewust waren, geactiveerd en vrijgemaakt. Daarna onderneemt zij de Hadestocht en gaat de dood, d.w.z. het Persephone-aspect van Aphrodite als het collectief onbewuste met open ogen tegemoet en trotseert het. Het Persephone-aspect van het collectief onbewuste bedreigt al- tijd het bewustzijn, waarvoor het de dood betekent. Persephone- Aphrodite kan altijd elke menselijk-vrouwelijke psyche bedriegen, als deze haar "Ik wil" niet heeft ontwikkeld. Dan komt zij niet tot Zelfbewustzijn met zijn aansprakelijkheden, ook jegens zichzelf. Psyche heeft het chaotische uroborische levenswater vorm gegeven in de vaas, d.w.z. in zichzelf als vat van individuatie. De bron is bevruchtend manlijk. Zij handelt manlijk, maar blijft vrouwelijk. Nu zij weet individueel deel te hebben aan de levensstroom, weet zij ook, dat zij tot individuatie moet worden wedergeboren: integratie van haar vrouwelijkheid met haar manlijkheid. Daartoe moet zij haar diepste wezen aan het licht brengen. Haar diepste wezen, waarheid, is Eros: het betrokken zijn - grond- slag van alle cultuur en van alle menselijke gemeenschap. Zij moet de schoonheidszalf halen. Schoonheid is openbaring (dus vrouwelijk) van het wezen, de waar- heid van het object. Zij neemt, teruggekeerd op aarde, zelf de zalf, waardoor zij het wezen der vrouw individueel aards-menselijk, dus niet archetypisch goddelijk, niet onpersoonlijk, tot aanzijn brengt, doet schijnen in de wereld. De toren had haar dit verboden. "Gij zult niet". Weer zegt zij: "Ik wil" en houdt vast aan haar doel. De toren is manlijk-vrouwelijk product van collectieve menselijke arbeid en komt dus niet los van de collectiviteit. Zijn inzicht is het collectief aanvaarde. Eros had haar tot vrouw gewekt; zij is zwanger, maar moet als elke zwangere vrouw de gehele zwangerschap zelf doormaken. Dit zijn haar opdrachten van Aphrodite. Nu zij wedergeboren moet worden, moet Eros haar opnieuw wekken, waartoe zij eerst weer moet inslapen. Hij moet haar wekken, omdat hij door haar zwangerschap met haar verbonden bleef en zich dus met haar ontwikkelde van onbewuste geslachtsdrift tot bewuste liefde. Door haar zwangerschap is de god menselijk en de mens goddelijk geworden, Eros = Logos. ---