SYLLABUS 6. Cursus: Eros en Psyche. De ontwikkelingsgang der vrouw naar volwassenheid is moeilijker dan die van de man: kind - meisje (menstruatie) - vrouw (ont- maagding) - moeder (zwangerschap). De vrouwelijke wijsheid (haar inzicht, weten) is niet minder waard dan de manlijke, maar koeler. Zij is onberedeneerd, rustig. Het manlijke denken is de rusteloosheid zelve en voert tot eenzaamheid. Het ware manlijke denken is doordenken tot zuiver begrip. De zuivere denker volgt Logos en zoekt Eros. De man, die niet tot het wezen der vrouw doordringt, kan Eros nooit vinden. Voorwaarde voor het vinden van Eros door de man is onvoorwaarde- lijk de gedachte van de superioriteit van het Ik laten varen. Het Ik is de vijand der liefde. Man en vrouw ervaren het vrouwelijke resp. manlijke aanvankelijk als het overweldigende. Voor de man is het overweldigende de Grote Moeder en hij de zoon- geliefde. Hij kan zich aan haar totaal schenken als de "gecas- treerde" priester. De vrouw kan zich aan de Grote Vader totaal schenken in het mystische huwelijk: de non. De "moderne" man en vrouw, d.w.z. zij die beseffen wat aan de orde is, willen zelfbewustwording en integratie. Wie dit niet wil, zinkt steeds verder in het onbewuste. De "moderne" mens moet Eros zoeken, anders gaat de wereld onder. Wie niet wil zoeken, wordt medeplichtig. Het huwelijk moet een innerlijke eenheid worden; de symbiotische blijft uiterlijk: coïtus en materiële instandhouding met taak- verdeling. Zonder persoonlijke liefde geen persoonlijke zelfbewustwording en andersom en dus geen persoonlijke vrijheid. De huidige "moderne" jeugd is op de goede weg met haar radicale verzet tegen het patriarchaat en tegen de achterblijvende ouders. Provo is een teken aan de wand. Communiëren is geestelijk contact hebben, een contact dat natuur- lijk wezenlijk erotisch is; want onmiddellijk, vrouwelijk, een beleving.Door communiëren wordt de mens zelfbewuster. De vergoddelijkte Psyche is door haar vergoddelijking (vergees- telijking) een archetype, evenals Jezus. Eros is de concreet verenigende macht; hij bewerkt de beleefde, doorleefde gevoelswerkelijkheid der totaliteit; doorleefde eenheid. Eenheid is geestelijk. Liefde is vrouwelijk geestelijk leven. ---