SYLLABUS 5. Cursus: De angst voor de chaos. (Teller en Wiener zijn futurologen) Er dreigt een nieuwe slavernij. Verwacht wordt een toekomst, waarin vonnissen door computers geveld worden en politieke beslissingen door computers genomen; het weg- verkeer volledig geautomatiseerd zal zijn en productie en consump- tie in één wereldomspannend systeem verenigd, onder een door com- puters geleid internationaal toporgaan. De Rand Corporation voorziet, dat in de toekomst de mens een twee-eenheid zal vormen, doordat in zijn brein een ontvangertje wordt geplant, waardoor hij voortdurend in verbinding staat met een electronisch brein. De Corporation acht daardoor voortdurende democratische contrôle mogelijk. In werkelijkheid is het een machtig middel, gepaard met hersenspoeling, voor de Hitlers. Wiener en Teller (H-bom) verwachten, dat ook gevoelens en emoties in code gebracht en automatisch verwerkt zullen worden. Pierre Bertaux ziet de geautomatiseerde mens als evenzeer ver- schillend van ons, als wij verschillen van de Neanderthaler. Anderzijds zijn er die door kunstmatige inseminatie de intelligentie willen verbeteren. De spermabank. Maar verhoging van intelligentie is ook verhoging van criminaliteit en niet alleen van productiviteit. Ofschoon de westerse wereld zich nog vastklampt aan het Ik, groeit het sociale gevoel. De tegenpool - de communistische wereld (ruim 1 milliard mensen) - gaat uit van het Wij. Als het Westen op de verkeerde manier socialiseert, n.l. eenzijdig uiterlijk, in de materiële sfeer, zal de psyche zeker in opstand komen, aangezien haar principe de compensatie is; zij zal reageren met destructie. Sociaal besef - naastenliefde als belangstelling voor de medemens. Maar verkeerde socialisatie voert tot het evenredig toenemen van de haat. Gedwongen kunstmatige inseminatie - gedwongen b.v. door hersenspoe- ling - maakt van de coïtus gevolgd door zwangerschap een misdrijf, wat voor ons ethisch onaanvaardbaar is. Maar ook als er van kunstmatige inseminatie geen sprake is, wordt de mensheid zedelijk ondermijnd, aangezien de automatie haar te veel vrije tijd geeft met als gevolg demoralisatie en degeneratie. De oplossing: het leven als spel is een eenzijdigheid; er is ook het leven als ernst. Automatisering - de gewoontemens, d.w.z. de vernatuurlijkte, de af- gestompte. ---