SYLLABUS 4. Cursus: De Eenzame en de Menigte. Alles gebeurt in Duitsland later dan in overig Europa. Frederik de Grote vertoont rennissancetrekken, maar Goethe is in Europa "de laatste rennissemens". Hij is ook meer. Goethe: Es erben sich Gesetz' und Rechte Wie eine ewige Krankheit fort. Hij is het universele genie, maar dit betekent niet, dat hij alles wist. Maar zijn geniale visie was alomvattend, hij is het tegendeel van de hedendaagse gespecialiseerde knanpe kop. Hij heeft zeer sterke invloed ondergaan van Italië. Bleef tot op hogen leeftijd de eroticus. Hij was geen vorstenknecht en zeker niet burgerlijk, zo- als door materialistisch dialentisch denkenden wel beweerd wordt. Het genie is zich van zijn waarde bewust en niet te koop. Genieën zijn zeldzaam. In het algemeen wordt veel te gauw van "genie" gesproken. Door zich te stellen is de idee van de Franse revolutie gebroken- (Dito der Russische). Na de revolutie ontwikkelt het ik zich in de menigte. De mens der menigte is nooit een volgroeid Ik. Hoe meer een mens geestelijk actief en begaafd is, des te volwassoner hij is en des te eenzamer (vereenzaamd). De verstandsmens is niet werkelijk geestelijk actief. De mens der menigte varieert van de onwetende tot de extreem verstandelijk kennende mens. Het onvolgroeide ik voelt zijn alleen-staan, wat het be- angstigt. Daarom zoekt het steun buiten zich en kan niet anders. Het is onvoldoende de vorming der concrete massa uit het kudde-instinct te verklaren. Hierbij wordt verwaarloosd, dat wij geestelijke wezens zijn. De val van Napoleon luidde de ontbinding in van het gezag. De burgerlijke maatschappij is anarchistisch en voerde tot chaos: de grote crisis. De burger richt zich op het Hebben en verwaarloost dus de cultuur en dus de eenheid en zedelijkheid. In het Hebben is de mens aan het verkeerde adres, waar hij geen zekerheid vindt Onzeker geworden, zoekt hij zekerheid buiten zich on roept om de leider. De Duitser is niet democratisch. De (opgelegde) Weimar- republiek was een ontstellende vergissing der geallieerden.