Syllabus 2 Cursus: De Grote Moeder in onze eeuw. In het conflict tussen aards en bovenaards staat de zwaarte- kracht (zuigkracht) van het onbewuste tegenover de opwaartse drang van de manlijke geest, die tot uitdrukking gebracht wordt o.a. in de trappentempels. Verzoeningsstreven in dit conflict uit zich o.a. in de godinnen met de geheven armen (omvatten en bezweren van het bovenaardse) vat-idolen zonder mond (niet agressief), andere met veel bor- sten (het zich naar buiten geven). Het Grote Vrouwelijke wordt de moeder van alles - de schenkende, voedende. Men ontdekt de navel der moeder-aarde: Jeruzalem, Delphi. Tegenover het onderaardse water wordt het bovenaardse gesteld. In beide gevallen het slangsymbool. De vrouw met de slang is de ontvangende. Moeizaam zoekt het manlijke bewustzijn zijn weg opwaarts. Zo ontstaan de mythen van de zonneheld, die over de nachtzee vaart. Hïertoe behoort ook Jonas in de walvis. Het karakter van volkomen afhankelijkheid verdwijnt; het manlijke krijgt een zelfstandigheidskarakter, maar het vrouwelijke blijft dominant. De oermoeder, de oergodin, is de moeder van de vader en de dochter van de zoon. Alles is van oorsprong vrouwelijk: de oer-oceaan, de hemel- oceaan. De zon is de zoon van de vrouwelijke daghemel; de maan van de vrouwelijke nachthemel. Alles aan de hemel gaat op en onder, beweegt; alleen de hemel is standvastig. Alles, ook de gang der jaargetijden, staat onder de almachtige wil van de Grote Moedergodin. Het vrouwelijke spint de levensdraad - het is levenbrengend en vermeerderend, behoudend. Het manlijke geestprincipe verhoudt zich hiertoe negatief, waarbij het ontkent, dat het vrouwelijke het aardse verkeert tot het hogere en het hierdoor tot zijn waarheid voert. Tot de alom vereerde moeder-symbolen behoren ook: de boom en de bijen. Boom: Adonis o.a. wordt uit een boom geboren. Yggdrasill was de levensboom der Germanen. Odin hangt negen nachten aan de boom, is dus het kind van de boom. Deze Odin-mythe betekent de wedergeboorte van de god op hoger (wijzer) niveau. Er waren ook boombegrafenissen. Bijen: dit symbool - koningin en werksters - spreekt voor zichzelf. Honing werd ook gebruikt om doden te balsemen. Melk en honing behoren bij het moederschap. --- 69/2