SYLLABUS 1. Cursus: De moderne vrouw. Modern is de vrouw, die het patriarchale stadium te boven is. Het gaat ook hier dus om het volwassen en echt zelfbewust worden, om de emancipatie der vrouw. Het vrouwelijke is de oer-bron der menswording. De mens: de natuur ontkent zichzelf. Het proces der menswording sluit in, dat de mens nog steeds niet geboren is en dat het onmenselijke hem niet vreemd is. Zelfontkenning der natuur, ontkenning der veelheid en ver- deeldheid tot eenheid en onderscheidenheid. Eenheid is in waarheid de dialectische - drie-eenheid. De andere eenheid is eenzijdigheid, die als zodanig onwaar is, dus niet ware eenheid is. Het vrouwelijke ervaart de waarheid, het manlijke denkt haar. Vrouwelijke ervaring is ook altijd oer-ervaring. Vrouwelijke bewustwording is niet minderwaardig aan de manlijke. Het ervaren van het manlijke is voor het vrouwelijke het ervaren van een inbreuk, aangezien het het niet-identieke is. Coitus = verkrachting, maar wordt door de vrouw gewild. Ook het bewustworden is ervaring van verkrachting. Tijdens het matriarchaat is het manlijke dan ook de vijand en leeft buiten de vrouwengemeenschap. De bewustwording als ervaring van manlijkheid is eerst alge- meen, onpersoonlijk, bovenpersoonlijk. Hieruit ontwikkelt zich de voorstelling van de Grote Vader. De Grote Vader heeft evenzeer een overweldigend karakter als de Grote Moeder. En zoals elke moeder voor het kind de Grote Moeder is, zo is elke vader de Grote Vader. Voor het meisje levert dit andere moeilijkheden op dan voor de jongen, omdat voor het meisje het manlijke het totaal andere is. Wil het meisje de eigen persoonlijkheid boven het enkel vrouwelijke ontwikkelen, dan moet zij het manlijke aanvaar- den en dus haar eigen manlijke zijde. Aangezien vrouwelijke ervaring oer-ervaring is (dit geldt natuurlijk ook voor mannen) is de ervaring van de inbreuk van het manlijke, d.w.z. de ervaring van het ook manlijk zijn, oer-ervaring van de Grote Vader met zijn overweldigend karakter, waarbij het eigen manlijke voorlopig onbepaald blijft. Voor de jongen is de ervaring van het ook vrouwelijk zijn even goed beangstigend, omdat het vrouwelijke voor het manlijke ook een overweldigend karakter heeft. ---