SYLLABUS 2. Cursus: De mythe van Jezus Christus. Het bewustzijn van Prometheus, wiens moeder Themis is, de alwetende, is nog vrouwelijk. Als Themis Prometheus baart, openbaart zich dit vrouwelijk bewust- zijn. Herakles, het door Zeus doorlichte manlijke bewustzijn, bevrijdt hem. Herakles leeft van den beginne in strijd met de Grote Moedergodin Hera, die hem in zijn wieg twee slangen stuurt, welke hij wurgt. Hij is in dit verhaal te begrijpen als het principe van de manlijke geest, welks machtige werking wordt uitgebeeld als de reusachtige kracht van Herakles. Later als hij getrouwd is, stuurt Hera hem de Razernij, met als ge- volg, dat hij zijn vrouw en kinderen vermoordt. Dat wil zeggen dat het collectief onbewuste hem overweldigde, zoals soms de zee het land overspoelt. Om boete te doen en zich te zuiveren gaat hij dienen bij Eurystheus, die hem 12 zware werken oplegt. In en door deze werken wordt Herakles bewust van zichzelf, d.w.z. dat het bewustzlijn zich bevrijdt van alles wat het bedreigt, zodat het collectief onbewuste het niet meer kan overmeesteren. De 12 werken van Herakles zijn te verdelen in 2 x 6, n.l. 6 in de Peleponnesus en 6 daarbuiten. Hij moet eerst met de negatieve psychische machten in zichzelf in het reine komen, ze doden of overmeesteren (d.w.z. in zijn macht krijgen) alvorens hij de diepere psychologische vraagstukken kan aanpakken. Het is dan ook verklaarbaar, dat het laatste van de eerste zes werken het schoonmaken van de Augiasstal is, afsluiting van het schoon schip maken. En ook is het begrijpelijk, dat hij vervolgens een stuk grond afpaalt in Olympia voor een grote tempel ter ere van zijn vader Zeus: het Grote Manlijke. Hier zullen telkens om de vier jaar de Olympische spelen gehouden worden, gedurende welke spelen godsvrede zal heersen tussen de Griekse stammen. Tot de diepere problemen, naar welker oplossing hij vervolgens zoekt, behoort het vraagstuk van de dood. Vandaar zijn tochten naar het westen en naar de onderwereld. En is ook het veroveren van de gordel der Amazonenkoningin, dus van het de man vijandig gezinde vrouwelijke, dat dodelijk voor hem is (het onbewuste als negatie van bewustzijn) niet een pogen om de dood te overwinnen ? De mythe van Herakles is die van de worsteling van de Griekse geest om zich bewust te worden van zichzelf. ---