SYLLABUS 3 Cursus: De ontwikkeling der persoonlijkheid. Het Ik komt, bewustwordend, meer en meer tot een uiteen- zetting met het leven, d.w.z. dat deze uiteenzetting bewust- wording is. Het gaat buiten- en binnenwereld onderscheidend ordenen, d.w.z. doorzien en verwerkt daarbij de objecten buiten en binnen als materiaal tot het eigene. Zodoende neemt het geleidelijk terug (introjecteert) wat het voordien projecteerde. Het Grote Vrouwelijke wordt de anima: het archetypische houdt op "buiten" te zijn en wordt doorzien als het eigen vrouwelijke, als het vrouwelijk-geestelijke spiegelbeeld van het Ik. De ontmoeting met de anima-draagster is dan de ontmoeting met de vrouw met wie de man wil trouwen. Hierbij doet projectie en dus fascinatie mee. De coitus is het middel om de fascinatie op te heffen en krijgt dientengevolge geleidelijk een hogere functie. Een andere introjectie is die van "de donkere broeder". Deze is afgesplitst van het archetype der Grote Moeder en vertegenwoordigt haar negatieve zijde. De negatieve zijde van de Grote Moeder is haar verschrikkelijke aspect, wat is tevens het Manlijke, dat als de donkere broeder wordt uitgebeeld. Op den duur doorziet het Ik, dat deze broeder en het eigen manlijke samenhangen, zodat het zich tenslotte van de eigen tegenstrijdigheid bewust wordt. Het Ik en zijn schaduw. In heel het bewustwordingsproces maakt het Zijn zijn zelf- ontkenning waar. Dit negativisme dient erkend te worden en bewust gehanteerd ter verdediging van het Zelf; maar het ervaart het eerst als zelfvernietigingsdrang. Het Zelf is centroversie als integratie; deze is: het tot een geheel worden van de deelstructuren der psyche. Zonder integratie blijven de deelstructuren archetypisch. Faust en Mephisto. Mephisto wordt "gewekt" door het gelui der paasklokken en maakt zich kenbaar als verzet tegen de verlokking der Grote (Doods)moeder. (Faust stond op het punt zelfmoord te plegen). Later verschijnt hij, krijgt een concrete vorm. Doordat Faust hem eerst nog enkel archetypisch ervaart, is hij totaal aan hem overgeleverd. Gevolg allerlei onheil. Naarmate hij hem meer gaat doorzien, leert hij om hem bewust te gebruiken, waardoor Mephisto zijn autoriteit verliest. De voornoemde deelstructuren zijn: Ik - Zelf; Persona - anima; Schaduw. ---