website
inform.

Syllabus 6. Cursus: De opstandige jeugd en het bankroet der ideologieën. De levende jeugd omvat alle jongeren, die de onmenselijkheid af- wijzen en de persoonlijke vrijheid willen redden, maar niet die van de Franse revolutie. Het subject, d.w.z. het individuele bewustzijn, wordt geboren uit, is de verkeerdheid van het collectief onbewuste. Het is in voortdurende staat van geboren worden, zolang het levend bewustzijn is. Het collectief onbewuste is dan subjectief moment. De vrijheidsopvatting van de Franse revolutie is verouderd, evenals het christendom in de bestaande kerkelijke vormen en het marxisme, dat niet meer is dan een partiële visie. Het verzet in Oost en West tegen de opstandige jeugd is angst voor de vrijheid. Algemeen is de roep om zekerheid. Er heerst een verzekeringsrage. Zekerheid is op andere wijze onzekerheid. Verzekering is niet meer dan vermindering van risico's. Verzekeren: pogen elke verrassing uit te schakelen. Resultaat: toenemen van eentonigheid, sleur, welke leiden tot vernatuurlijking. Futurologen zijn illusionisten. Het leven blijft een avontuur. Het avontuur behoeft niet specta- culair te zijn. Men kan het avontuur bewust zoeken met alle gevaren van dien. Maar het komt ook ongezocht. De gevaren zijn biologisch of maatschappelijk of politiek, of alles tesamen, maar altijd ook psychologisch, aangezien wij "bezield" zijn. Het meest algemene avontuur met overwegend psychologische risico's is het huwelijk, waarmede in de christelijke wereld de levenslange trouw en dus de onontbindbaarheid verbonden werden. Wie trouwt voelt zich gemeenlijk geen avonturier. Desalniettemin is het huwelijk "levensgevaarlijk". Onvermijdelijk zijn: sleur, gewoonten, het al te bekend raken, vermoeidheid, vernatuurlijking. Tegenover deze ontmoedigende reeks is te stellen de mogelijkheid om het huwelijk op ander, op meer geestelijk niveau te brengen. Voor de meesten komt het geestelijk leven niet uit boven het verstandelijk denken, wat aan bovengenoemde mogelijkheid veel afdoet. Er moet onderscheid gemaakt worden tussen huwelijkstrouw en gezinstrouw, tenzij het enige doel van het huwelijk de gezins- vorming is. Gezinsvorming beoogt de instandhouding van de soort en zelf- verwerkelijking van de vrouw als moeder. De moeder/kind verhouding is de aanvankelijke van nature ge- geven zedelijkheid. --- 68/3.