SYLLABUS 1 Cursus: De sexuele crisis. Deze crisis is de aloude tussen de sexen, die nog steeds naar hun juiste verhouding zoeken. De sexuele prikkel is zeer machtig, want de natuur wil voort- planting in den blinde. Zij kenmerkt zich door quantiteit. Sinds de mens uit de dierenwereld (het onbewuste) te voorschijn trad - de verdrijving uit het paradijs - zoekt hij naar de verhouding door zich aan de heerschappij der natuur (lust) te onttrekken. Het streven naar matigheid. Het matriarchaat: de periode van de heerschappij der Grote Moeder. De strijd tegen de natuur is de strijd tegen de moedergodinnen, maar overwegend zien de mannen in de vrouwen nog niet anders dan priesteressen der moedergodin, waaraan zij hun lusten mogen botvieren. Het botvieren der lusten is verzinken in het onbewuste. In de Aegyptische mythologie: Horus, die zijn moeder Isis van haar negatieve zijde ontdoet en haar tot de goede, verheven moeder maakt. Hij is voorbeeld. De lustbegerige man laat zich leiden door zijn natuurlijke wil, wil tot onbewustzijn. De natuurlijke wil kan alleen natuurlijke eenheid - die geen een- heid is - te weeg brengen: het kind, dat als natuurlijk verschijn- sel een eenzijdigheid is (jongen of meisje) en buiten de ouders verkeert. Het vrouwelijke kenmerkt zich door de drang tot eenheid. Als ne- gatie van het vrouwelijke is het manlijke drang tot onderscheid. Hieruit vloeit voort de wil tot verbijzondering. Uiterste resultaat: het Ik. Ik zeggend treedt het subject in een abstracte verhouding tot zichzelf met uitsluiting van al het andere (het niet-Ik). Kategorie van het onderscheid. Wanneer het subject hierbij blijft, komt het niet tot eenheid, die slechts geestelijk als begrip en als liefde te beleven is. In den beginne van mensheid en zuigeling draait alles om de lust. De verdrijving uit het paradijs is de bewustwording, menswording; de natuurlijke wil ondergeschikt maken aan de zedelijke. Toegeven aan de natuurlijke lustbegeerten is gemakkelijker. De lustbegerige wijst de eenheid en dus de vrijheid af. Men zegt, dat de sexualiteit nu is vrijgemaakt, maar er is niet meer gebeurd dan dat de schijnheilige sexuele taboes doorbroken zijn. De huidige sexuele vrijheid is nog ruimschoots infantiel. --- 68/2