SYLLABUS 4. Cursus: De sexuele crisis. Het sprookje van Eros en Psyche kan pas in onze tijd toepassing vinden. Liefdes identiteitservaring met een gradatie van oppervlakkig- heid naar innigheid, natuurlijkheid naar vergeestelijking. De zelfbewustwording van de man begint niet met het vaderschap, want hij is in den beginne geen vader. Zijn agressiviteit maakt hem op de zeer langen duur los uit de kudde (familie, stam) en bewerkt zijn individu-worden. De vrouw blijft binnen de eenheid met de moeder: de zelfbehoeding van het vrouwelijke, en vrij van de man. Op den duur verandert ook dit; komt de vrouw onder bescherming van de man; verliest haar waarde en waardigheid. Zolang man en vrouw niet geïndividueerd zijn, blijven zij elkaar vreemd. Het eigen accent (agressiviteit resp. sexualiteit) blijft beklemtoond en belemmert het elkaar verstaan. De vrouw heeft hierbij een voorsprong door haar onmiddellijk in- zicht; de man moet altijd alles verklarend begrijpen, wat hem niet gemakkelijk valt. Het patriarchaat eiste aanvankelijk, dat de vaders het huwelijk arrangeerden. Later vervangen door de ouderlijke toestemming (niet in alle landen). Thans een farce. Op den duur drong het besef door, dat de man/vrouw-verhouding een persoonlijke aangelegenheid diende te zijn - de gedachte van het huwelijk uit liefde. Deze is onmogelijk wanneer en voorzoverre de mens natuurmens is. Door zijn agressiviteit (kategorie van het onderscheid) blijft de man bij zichzelf en dus natuurlijk ingesteld; is op z'n best verliefd: aangetrokken door de persoonlijke lijfelijkheid van een vrouw. Maar verliefdheid is nog maar het minimum aan liefde, eigenlijk nog geen liefde. Doordat de vrouw mysterieus is, valt het de man moeilijk haar te leren kennen. De levensgang der vrouw verschilt zeer nadrukkelijk van die van de man. Kind - jong meisje - menstruatie (vrouw worden) - zwangerschap en baring (moeder worden) - climacterium.

Menstruatie: zich terugtrekken in zichzelf, afweer van de buiten- wereld, gevoel van onzekerheid, bescherming zoeken, die alleen te vinden is, als zij verstaan wordt, wat niets met verstand te maken heeft. Zwangerschap: het binnendringen van het spermatozoön in de eicel te begrijpen als negatie der beslotenheid van de vrouw in zichzelf, welke negatie tot de baring voert. --- 68/2