SYLLABUS 1 Cursus: De vrouwelijke emancipatie als voorwaarde voor de verdere ontwikkeling der mensheid. Het vrouwelijke is niet zonder meer identiek met het onbewuste; er is ook vrouwelijke bewustwording. Deze is onmiddellijk, is zich openbarend bewustzijn en voltrekt zich langs de wegen van het gevoel, de intuïtie en eventueel de genialiteit. Manlijke bewustwording is middellijk: het zichzelf bemiddelen- de denken. De vrouwelijke bewustwording is een mysterieus proces; de manlijke is niet mysterieus. De bewustwording geschiedt aanvankelijk door fantasie en projectie. Zij is dan vrouwelijk. De fantasieproducten zijn projecties van het onbewuste, dat zich daardoor tot bewust- zijn verkeert. Er worden bepaalde voorstellingen geproduceerd, die als archetypen in de psyche voorondersteld zijn. Archetypen zijn bij alle volkeren voorkomende mogelijkheden, aanleg. Neumann noemt ze psychische organen. De oer-voorstelling is de hermaphrodiet. Deze gaat op den duur uiteen in de oer-vader en de oer-moeder. De oer-moeder baart de zoon, die haar minnaar is en identiek met de vader, aangezien hij de moeder bevrucht en dus zich- zelf verwekt. (Reeds hier dus: "Ik en de vader zijn één".) De vrouwelijke bewustwording is altijd het baren van de zoon. Zolang de oer-moeder en haar zoon in eenheid praevaleren, is van een zelfstandig worden van de zoon (het bewustzijn) geen sprake en blijft de man/vrouw-verhouding matriarchaal. Het matriarchaat is vijandig gezind jegens het manlijke, in welke vijandigheid een positief element schuilt, n.l. de vrouwelijke wil tot zelfstandigheid. Naarmate het bewustzijn sterker wordt (de zoon zelfstandiger) moet zich ook in de psyche deze tendenz sterker ontwikkelen. Anders gezegd: naarmate zich in de psyche de tendenz tot zelfstandigheid sterker ontwikkelt, wordt het bewustzijn zelfstandiger. De aanvankelijke verhouding vrouwelijk/manlijk dient alleen de voortplanting, een enkel natuurlijke doelstelling en dus beneden de menselijke waardigheid. De mens moet de onbeheerste voortplantingsdrift leren be- teugelen. Aphrodite is als oer-moeder nog zielloze vrouwelijkheid, ongeremde hartstocht. Haar zoon Eros is dan de "roekeloze, teugelloze, zedeloze manlijke drift, de echtbreker, die niets goeds doet." Hij is een verschrikkelijke god, voor wie alle goden bang zijn. De Psyche-mythos is de vrouwelijk psychologie met haar crises, beslissingen en specifiek, vrouwelijke activiteit. ---