Syllabus 4 Cursus: Is het gevaar voor wereldondergang reëel? De mens doet wat hij is; doet wat hij niet laten kan en laat wat hij niet doen kan. Wij zijn de verkering van natuur tot geest. In hoeverre wij daar- in slagen, moeten wij afwachten, zowel individueel als als volkeren. De mensheid ontwaakt uit de natuur. Zij is het licht, dat als schemering begint - de primitieven. Aangezien wij echter allen tot het ras homo sapiens behoren, is te zeggen, dat de blanken het tot nu toe verst ontwikkelde stadium van ontwaaktzijn representeren. Wij verschenen het laatst op het toneel. Wij zijn niet meer dan de voorgaande rassen, al zien wij beter, duidelijker. Zien wij werkelijk zo goed ? Het verstand denkt het universele ras - de homo sapiens - in stukken. Is het verstandelijk denken als natuurlijk denken niet blind? Het wetenschappelijke denken stuwt blindelings naar de ondergang. Lemmingen en Australische konijnen doen dit ook op zoek naar voedsel; wij op zoek naar winst. De dieren zoeken het noodzakelijke; wij overdaad. Overdaad is negatie van bescheidenheid en toont dus gebrek aan beschaving. Luxe is onbeschaafde aesthetiek en dus geen aesthetiek, maar een doekje voor het bloeden en een bedriegelijk middel om de medemens af te zetten - het winstmotief. Het winstmotief drijft tot misdaad - de vaponastrip, die levens- gevaarlijk is en schadelijk voor het nageslacht. Maar wie durft de Kon.Shell te trotseren ? Terwille van de winst wordt wereldondergang geriskeerd, zowel door middel van sluipmoord als van oorlog. Het schetteren tegen drugs leidt de aandacht af, sust het ge- weten en bevredigt het vooroordeel. Amerika gaat aan de spits. Het is de grootste neo-koloniale mogendheid (het laat de staten politiek zelfstandig, maar koloniseert ze economisch, een zeer goedkoop systeem). Machtspolitiek in dienst van economische belangen, die de doodsangst gebruiken als middel - het kweken van haat tegen het communisme. De feodaliteit herleeft, maar nu in economische vorm; de concerns. Ook de tegenwoordige "grote heren" deinzen voor geen enkel machtsmiddel terug. De concerns zijn te vergelijken met de hertogdommen, maar inte- greren deze tot een absolute monarchie? --- 70/3