SYLLABUS 1 Cursus: Het Bewustzijn - Zijn Wezen en Wording. Het bewustzijn bestaat niet op zichzelf. Het is altijd bewustzijn-van en dus is het: in verhouding zijn, abstracte verhouding tot een object. Het object kan zijn: een natuurlijke realiteit, een ideale realiteit (kunst), een idealiteit. Bewustzijn van het subject is zelfbewustzijn. Bewustzijn is abstracte toe-eigening van, eenwording met de objectenwereld. De natuurlijke toe-eigening, eenwording blijft uiterlijk. Het toegeëigende blijft het andere; er komt geen eenheid tot stand. Zelfs niet door de coitus . Wel eigent de vrouw zich daarbij de man toe, maar moet deze eenheid toch weer loslaten (de baring). Bewustzijn is resultaat van het tot leven komen der natuur. Leven is het zich verkeren der natuur van mechanisch zijn tot organisch zijn. Het organische Zijn laat de organen aan zich bedenken. "Organisch" betekent, dat het geheel uit de delen bestaat, die in het geheel voor en door elkaar bestaan. Zij zijn dus niet meer enkel uiterlijk jegens elkaar. Leven is te begrijpen als streven naar eenheid. Eenheid bestaat niet. Het leven is dus het streven om het bestaan te boven te komen en tot ware eenheid te komen. Vandaar dat het tot bewustzijn resulteert. Het leven komt uit de natuur te voorschijn en is er dus in voorondersteld. Leven en bestaan zijn onafscheidelijk. Ook het geestelijk leven is niet zonder het bestaan mogelijk. Het bewustzijn kan zich verheffen boven ruimte en tijd en kan de eeuwigheid kennen = zijn. Het bewustzijn laat de objecten voor wat ze zijn als ver- schijnselen en benoemt ze naar hun algemeenheid. Bewustzijn is veralgemenen. Veralgemenen: steeds voortgaand komt het bewustzijn via gevoel en intuitie tot denken en tenslotte tot zuiver denken. Bewustzijn - zelfbewustzijn - Ik, de uiterste "conclusie" inzake het subject. Ik is extreme beperking (tot ideëel punt) en volstrekt al- gemeen. In de mythologie wordt de geschiedenis van het Ik aan ons verteld. Deze verhalen liggen aan gene zijde van goed en kwaad. Vandaar dat zij dikwijls zo hard aandoen. ---