SYLLABUS 2. Cursus: Het Bewustzijn - Zijn Wezen en Wording. De oer-eenheid, de hermaphrodiet, is het statisch eeuwige en vindt uitbeelding als de cirkel; het ronde; het ei; de slang, die zich in de staart bijt; de wereldoceaan. Projectie van het collectieve onbewuste op de natuur. Door deze projectie identificeert de mens de natuur met zichzelf. In de buitenwereld wordt de innerlijke wereld gezien. De mythologie is bewustwording. Bewustworden is ontwaken tot onderscheiden (negatie van iden- tificeren). Door het onderscheiden wordt de wereld ambivalent. Bewustworden is als ontwaken begin van ordening. De oorspronkelijke identiteit is de chaos. Het onderscheiden van manlijk en vrouwelijk. Het Grote Vrouwelijke is oorspronkelijk nog hetzelfde als de oer-eenheid; aarde, water, planten, dieren. Door de bewustzijnsontwikkeling krijgt het mensvormige gestal- te: de Grote Moeder, die steeds vergezeld wordt door het (goddelijke) kind. Het kind ontwikkelt zich tot phallisch kind - de jongeling - een enkel uiterlijk Ik, dat zich identificeert met de phallus. De jongelingen zijn aanvankelijk vegetatiegoden en zelf de vegetatie. De zoon is de zoon-geliefde. De verhouding moeder/zoon is genitaal. De moeder baart de phallus en bevrucht zich ermede. (Het onbewuste openbaart intuitief het bewustzijn.) De coitus = castratie = dood. De Grote Moeder is ambivalent. Een beroemd heerschappijgebied van haar was Kreta. Hier werd zij oorspronkelijk vereerd in grotten. Haar cultus kende slechts priesteressen. De vrouwenmode liet de borsten bloot. In de periode van het (goddelijke) kind vinden kinderoffers plaats. In die van de zoon-geliefde wordt de jongeling geofferd. Oudste symbool van het offeren van de zoon-geliefde is het doden van de ever. De Grote Moeder is dan het zwijn, dat bij de Phoeniciers heilig was. Het werd ook geprojecteerd als de hemelvrouwe. Er vindt een verschuiving plaats van het zwijn naar de koe. Aphrodite is een vroegere koe-godin. Als in de Aegyptische mythologie Horus zijn moeder Isis als zuster van (de verschrikkelijke) Set onthoofdt, krijgt zij van de god Thot de koeienkop en wordt Isis-Hathor, de Goede Moeder. ---