SYLLABUS 5 Cursus: Het Bewustzijn - Zijn Wezen en Wording. Het Ik staat in een tweefrontenoorlog: ge-extraverteerd en ge- introvereerd; het wordt zowel door de buiten- als door de (eigen) binnenwereld bedreigd, want beide oefenen aantrekkings- kracht uit. Dit is het oer-verlangen naar één-worden, de oer-Eros. Het wordt door ondergang bedreigd, waartegen het zich bewust verzet, want zelf is het niet oer. Het Ik moet in zich steun zoeken tegen deze bedreiging door zich sterk te maken. Dit geschiedt door de centroversie, de zelfbevestiging, waardoor het een Zelf, een identiteit wordt. De angst van het Ik voor het onbewuste levert een spanning op, die de bron is van de psychische energetiek, welke bij het dier ontbreekt. In de oer-eenheid is geen onderscheid tussen binnen en buiten, vandaar dat de aantrekkingskracht, die van de oer-eenheid in ons uitgaat, even sterk is naar beide kanten. Staande tussen beide fronten moet het ik alle steun vinden in zichzelf, waarbij het echter hulp ontvangt van de Goede Moeder, als het zich daarvoor openstelt. In de centroversie drukt het streven naar eenheid zich uit. Deze eenheid is het Ik-zelf. Deze eenheid is primitief het lichaam, dat aanvankelijk to- taal reageert. Lichaam en Zelf zijn dan identiek. Het eigen lichaam is de natuurlijke grondslag der individuele ontwikkeling. Het lichaam wordt onbewust gepsychificeerd; vandaar dat de lichaamsdelen en -regionen symbolische betekenis krijgen. Door de centroversie ontwikkelt zich de individuele persoon- lijkheid uit de collectieve. Deze laatste orienteert zich instinctief. Instinct is het weten der soort, resultaat van millioenen jaren voorouder-ervaring. De instincten uiten de wil der collectieve persoonlijkheid, welke alleen de soort beoogt. De collectieve persoonlijkheid ziet zich in de nacht- en de daghemel als een vage gestalte, die nauwelijks vereerd wordt. Een vrijwel onbepaald numen. - Daarom is het een theologische kunstgreep om te zeggen, dat de mensen oorspronkelijk monotheistisch waren. Uiteraard werd de nachthemel het eerst "herkend" vanwege de psychische duisternis, waarin de mensen verkeerden. ---