SYLLABUS 6 Cursus: Het huwelijk en de vrouw van morgen. Moeder - de liefdewet. Vader - de zedewet. Beide overlappen elkaar. Vader - de kinderen opvoeden tot autonome vrije persoonlijkheden. Om dit te kunnen moet hij het zelf zijn. Ouders kunnen een grote hindernis zijn op de levensweg der kinderen door verkeerde opvoeding. De crisis in het huwelijk is sinds 1914 in versneld tempo voort- geschreden, maar wij leven nog wel in een wereld, waarin de manlijke visie overheerst. Het huwelijk was voor het meisje de ware toekomst; zij was ge- borgen, zij het ten koste van haar vrijheid. En de man had een taak, die hij niet aan kon. Echtscheiding baarde opzien. Binnen stam- en clanverband was het huwelijk vanzelfsprekend duurzaam, later bleef dit zo o.a. door de grote gezinnen en het trage levenstempo. Tegenwoordig kleine gezinnen en een jachtig tempo, waardoor het leven oppervlakkiger geworden is. Vroeger sprak men graag over de heiligheid van het huwelijk. Dit is als vorm niet heilig. Liefde is heilig. Met de liefde eindigt het huwelijk en dus dient het prinipieel eenzijdig opzegbaar te zijn. Momenteel is het niet opzegbaar, wel ontbindbaar. De belangrijkste echtscheidingsgrond is overspel. Overspel kan incidenteel zijn of continu. Is overspel zo belangrijk ? Vroeger woog het overspel van de vrouw het zwaarst. Zij kon ervoor ter dood gebracht worden. De vrouw was de akker van de man, zijn bezit. Als mens vernederd, werd zij omringd met vertoon van eerbied, waarin de angst van de man voor de (mysterieuze) vrouw meedoet. Ook het zich opwerpen als haar beschermer hangt met deze angst samen. De man was dan de meerdere. Zij is niet het zwakke geslacht, wel minder agressief. Haar macht is haar verleidingskracht. De man jager; de vrouw jachtbuit. Als jachtbuit vangt zij de jager en maakt hem tot haar jachtbuit. Dat de vrouw passief, de man actief zou zijn, is een praatje voor de vaak. Onder het patriarchaat werd de verhouding der sexen vereenvou- digd tot een soort wit-zwart verhouding, die voor beide sexen nadelig werkte. De verwarring op dit gebied is gevolg van gebrekkig denken. Om het huwelijk tot nieuw leven te brengen, zal de vrouw inner- lijk haar vrijheid moeten veroveren en zo nodig het concubinaat aandurven, en om de eenzijdige opzegbaarheid te kunnen re- aliseren zich maatschappelijk zelfstandig moeten maken. Beiden zullen zij elkaars gelijkwaardigheid moeten inzien. --- 69/3