SYLLABUS 6. Cursus: Mens en Heelal. Zoals de wereld der verschijnselen ons de vraag stelt wat zij is, zo vraagt ook het bewustzijn zichzelf af wat het is, waardoor het - zich doordenkend - zijn eigen waarheid vindt. Deze is de Rede, het beginsel der negatie. Denken is negeren. Bewustzijn is Zijn. Het is: in verhouding zijn tot iets als tot eigen inhoud. De inhoud is het bewustzijn. De mens (het bewustzijn) is in het heelal en dit is in hem, d.w.z. dat hij het heelal bewust te buiten gaat. De mens is in het heelal en is in deze verhouding betrok- ken bij het negatief voor zich zijn der algemene idee, welk negatief voor zich zijn hij echter denkend negeert tot positief; hij verkeert het andere tot het eigene (iden- tificeren). Hierdoor is de kosmos in de mens. De mens is als bewustzijn meer dan natuurlijk en negeert als bewustzijn alle natuurlijke kategorieën. Daarom kan hij ook niet blijven staan bij een beperkt, een begrensd heelal. Zuiver denkend wordt begrepen, dat Zijn negatie is van Niet-Zijn en daardoor positief. Zijn is dus zelfweersprekend in welke zelfweerspreking het zich bevestigt. Leven is verkering (negatie) van negatief voor zich zijn der idee tot positief voor zich zijn (bewustzijn). Het is ook zelfwerkzaamheid (actief zijn) en streven naar eenheid, alsook naar zelfverdeling - onderscheiden - ver- vreemding. Leven is doen en daardoor ondergáán, niet als gevolg maar identiek. Het is dus actief en passief in enen. Streven naar eenheid: aanvankelijk enkel door verslinden van iets anders, dat niet het eigene, niet identiek is, en dit andere op natuurlijke wijze (uiterlijk dus ) iden- tificeren. Er is ook streven naar eenheid door met het eigen andere tot eenheid te geraken: het leven als zelfvereniging. Zelfverdeling: de celdeling. Deze werkzaamheid is niet beperkt tot de oercel, maar de celdeling gaat ook in de hogere levende wezens voortdurend voort voor de instandhouding van het geheel, het organisme, waarvan de organen delen zijn, die in het geheel hun functie hebben en doordat zij voor het geheel functio- neren dit tevens voor zichzelf doen. ---