SYLLABUS 2 Cursus: De opstand van het onbewuste. De burgerij, die in de Franse revolutie aan de nacht kwam en de raison verheerlijkte, was overtuigd, dat wij uit het bewustzijn moeten leven. Nu is de raison weliswaar te vertalen met "rede", maar de burgerij kwam en komt aan de zuivere rede niet toe, maar blijft in de ver- standelijkheid en komt dus niet verder dan de analyse. Hegel, die de Logos ontsluierde, vond slechts in een zeer beperkte kring gehoor en hierbij deed zich nog het euvel voor, dat hij ver- keerd verstaan werd; vandaar de in de vorige syllabus vermelde splitsing in links en rechts. Het gevolg van de burgerlijke eenzijdigheid (het bewust willen leven), bracht mede, dat het gevoel verdrongen werd. Resultaat was, dat men in de kerk leerde en aanhoorde, dat de mens bij brood alleen niet leven kan, maar dat het dagelijks leven opging in zakelijk- heid. Tenslotte is de staat ondergegaan in de maatschappij en is alle politieke aandacht gericht op het commerciële. De burgerlijke wereld werd dientengevolge ideaalloos en het is dan ook niet verwonderlijk, dat de commercie zich ook heeft meester- gemaakt van de vuilbekkerij en liederlijkheid, die onder het etiket "doorbreken van sexuele taboes" aan de markt gebracht wordt. Er wordt hierbij gesproken van sexuele vrijheid, terwijl het stimu- leren der sexuele drift juist de onvrijheid beoogt. Vrijheid is voor de meesten een duister begrip. Doordat de maatschappij van idealen verstoken is, heerst er een grote onvrede, vooral onder de jeugd: hippies, yippies, drugs; er zijn conflicten in de universitaire wereld en de kerken; er is een beangstigende verwildering: roof, moord, de heerschappij van de leugen in de politiek; en er zijn de talrijke niet onderkende geestelijke stoornissen. Eigengereid voorthuppelend op stokpaardjes wordt domweg aan de symptomen gedokterd. Het analyserende verstand ziet wel bomen, maar niet het bos en drijft ons verder en verder in de duisternis. De waarheid van het denken, zoals van alle Zijn, is de negatie. Het zuivere denken is het eindeloos stromen der gedachten, vluchtigheden, die geen standhouden, een niets zijn, dat alles omvat. Aangezien de negatie de waarheid is van alle Zijn, is zij ook de waarheid van de negatie en negeert iets anders zijn tot het- zelfde, identiek zijn. Het verzet van de jeugd is de negatie van de visie der oudere generatie door de jongere. Dit proces ligt in de rede. ---