SYLLABUS 5 Cursus: De opstand van het onbewuste. Ons kenmerk is de bovennatuurlijkheid, maar wij blijven in de natuur geworteld; vandaar dat driften en instincten altijd werk- zaam blijven, die wij slechts door bewustworden in onze macht kunnen krijgen. Bewustwording - individuatie - Ik. Het Ik stelt zich tegenover het andere, de anderen en dit zich bewust stellen is de wil tot zelfhandhaving. Het Ik is uiterste bewustzijnsconcentratie en als zodanig negatie van het collec- tief onbewuste. Het individu is negatie van de collectiviteit. Agressiviteit - onmiddellijk natuurlijk negeren als afweer. De negatie hiervan is de drang tot opheffing van de zelfhandhaving: de sexualiteit. Zij zijn de natuurlijke aanleg tot bovennatuur- lijk, menselijk leven resp. als afstand nemen, objectiveren, abstraheren d.w.z. denken en bewustzijn van eenheid - liefde. Het onderscheid der sexen laat zich waarnemen als de overwegend agressieve mens - de man - en de overwegend sexuele - de vrouw, waarmede slechts bedoeld is, dat de man de vrouw te lijf gaat in de paring en zij hem daartoe uitlokt. Deze macht der vrouw is voor de man altijd beangstigend geweest, wat niet wil zeggen, dat elke man bang is voor zijn vrouw. Zij was, als onmiddellijke drang tot eenheid, altijd de sterkste. Nu het bewustzijn gesteriliseerd is, is de wil tot eenheid bui- ten spel gezet. Resultaat: verbrokkeling, hebzucht, zinnelust. Men noemt dit vrijheid, maar deze is slechts als bewustzijn. Sexuele voorlichting is goed, maar er is meer voor te lichten o.a. dat wij moeten ophouden de mensen te onderscheiden in goe- de en slechte en ook ons niet inbeelden, dat wij enkel goed zijn. Eenzijdig goed zijn is onmogelijk, omdat alles zijn verkeerdheid aan zich meebrengt. Zo brengt de vrijheid beperking aan zich mee. Hun eenheid is zelfbeperking. Om ons zelf te leren kennen, moeten wij tot onze jeugd terug gaan. Als wij eerlijk zijn jegens ons zelf ontdekken wij dan in ons zelf veel vijandigheid. Wij moeten de schuld niet aan een kant zoeken. Bijv.: de in- dustriëlen plegen sluipmoord door milieuvergiftiging. Maar zon- der consumptie is geen produktie. Dus moeten wij de consument erbij betrekken. Ons regeringsstelsel werkt erbarmelijk slecht, maar wij willen het niet veranderen. Iedereen wil meer inkomen. Resultaat: de inflatie. Logisch gedacht kan de conclusie slechts zijn, dat wij omdat wij bovennatuurlijk zijn en bewustworden en bewust leven dus ons levensdoel, wij wat onze lijfelijkheid betreft, naar een minimum moeten streven. Dus niet meer, maar minder. ---