SYLLABUS 1. Cursus: Wording der Vrijheid. Het begin der vrijheid is de onvrijbeid en deze is ge- geven als de natuur. Wat wordt is nog niet. De eikel kan een eik worden, maar of hij het wordt, hangt af van allerlei omstandigheden. In de totaliteit der levende natuur is het worden als z.g. evolutie te onderkennen. Mutatie en evolutie zijn vanzelfsprekend. De natuur is verschijnsel van het wezen, dat geen ver- schijnsel is. Het wezen is het algemene van het verschijn- sel. Algemeen zijn, Zijn in het algemeen, is de grond van alles, van het ideeŽle zowel als van het reŽle. Het begin van het Zijn is het Niet-Zijn (nog niet zijn), waarin echter het Zijn is voorondersteld. Het Niet-zijn is dus wezenlijk Zijn, dat er de negatie van is. Zijn is Niet-Zijn van Niet-Zijn en dus absolute negatie. Het wezen van het Zijn is de ontkenning en het waarneem- bare heelal is het verschijnen ervan. Het verschijnsel is beperkt en dus onwaar. De z.g. dode natuur is de volslagen leugen en onvrijheid. De levende natuur is de "aanloop" tot vrijheid met als bekroning de mens, die in waarheid bovennatuurlijk is en wezenlijk vrij. De natuurmens is nog "blind"; hij projecteert en komt dientengevolge niet van de voorstelling los. Projecterende identificeert hij de buitenwereld met zichzelf. Ook het denken identificeert. Het verstand, dat thans als wiskundig denken hoogtij viert, drukt heel de verschijnselenwereld uit in wiskundige formules en gelooft op deze wijze te weten wat en hoe de verschijnselenwereld op zich is. Een verschijnsel is iets, maar elk iets is iets anders dan een ander iets. Iets zijn is dus tevens iets anders zijn. Hetzelfde valt te bedenken bij het begrip "iemand". Primitieven zijn nog niet iemand en daarom ook nog niet iemand anders. Daarom leven zij altijd op een of andere wijze "collectief", welk woord onjuist is, omdat zij niet "verzameld" zijn. Dit immers veronderstelt, dat zij reeds zich bewust zijn "iemand" te zijn en hieraan zijn zij niet toe. Het begin van iemand is niemand. De mate, waarin iemand iemand wordt, bepaalt de graad zijner volwassenheid. ---