bijlage bij No.81 ------------------------------------------------------------------------- IN VEILIGE HAVEN Meer dan honderdduizend Nederlandsche Joden zijn in de bezettingsjaren door den vijand uit ons land weggevoerd. Veel meer dan honderdduizend. Legioenen van hen zijn in den dood gejaagd, soms treiterend langzaam door sloopende ontberingen; soms radicaal in de gaskamer. Hoevelen er nog in leven zijn weet niemand, maar wel staat van sommigen vast dat zij gered zijn, doordat zij in Zwitserland zijn aangekomen, vrijgelaten uit het concentratiekamp Theresiënstadt in Bohemen. Van deze kunnen wij thans de namen publiceeren, waardoor waarschijnlijk hier en daar een blijde glimlach zal worden opgewekt, omdat een lieve naam in de lijst wordt aangetroffen. De vrijgelatenen uit Theresienstadt, hieronder vermeld, zijn echter niet de eenige gelukkigen, die aan het nazi-inferno zijn ontsnapt; laat dus niemand vertwijfelen, wanneer hij een naam, dien hij zoekt, niet vindt. Misschien vindt hij dezen later. Wij hebben geleerd te wachten, wij allen. En wanneer wij de verschrikkingen der concentratiekampen lezen, en dan bedenken, dat in dat inferno zoovele joodsche en niet-joodsche Nederlanders in waanzin, vertwijfeling, honger en ziekten ondergaan, dan gaan onze gedachten naar het Oosten, en is in ons het verlangen sterker dan ooit, dat eindelijk de sluier der geheimenis worde opgeheven, opdat wij eindelijk weten wie onderging of behouden bleef. Al blijft in het laatste geval altijd de bange vraag, hoe de weerkeer zijn zal. Want velen zullen voorgoed gebroken zijn. Laten wij ondanks alles hopen. Vele zullen wederkeeren, van wie wij gemeend hadden ze voorgoed verloren te hebben. NAMEN EN GEBOORTEDATA De gegevens, die hieronder volgen, zijn afkomstig van den Nederlandschen Regeerings Voorlichtingsdienst te Londen. De cijfers achter de namen geven geboortedatum en -jaar aan. Clara J. Arensteyn, 18-1-1878 Lodewijk Alie Cohen, 29-11-1895 Thea Anholt Schmerler, 24-5-1919 Emanuel Anhold, 28-6-1917 Simon Bromet, 29-10-1876 Davida Anie Block, 1-7-1913 C.W.O. Bangens, 29-7-1884 Ernst Eduard Berdmann. 19-7-1889 DE NIEUWE AMSTERDAMMER DE NIEUWE AMSTERDAMMER Dora Nelli Belinfante, 4-11-1907 Rita Bosman. 3-7-1927 Ina Hanna Bosman, 14-4-1924 Delabella van Zuiden, 7-5-1885 Clara Bosman Kahn, 15-4-1864 Anna Elisa Bosman-Cohen, 10-4-1901 Grazia van der Bergh, gescheiden van Lampie, 7-6-1901 Leopold Fred Boasson, 12-12-1925 Julittte Aleida Binger, 4-8-1879 Joseph Sarphati, 1-3-1876 Rosa Barmat de Winter, 28-8-18S6 Bernhardina Boasson Hersch, 28-10-1901 Clothilde Belinfante Oppenheimer, 23-7-1881 Rosina Bergmann Kaufman, 4-2-1898 Alexo Bosman, 6-1-1896 Nellie van Cleeff, 5-6-1933 Vincente Nunes Cardozo, 27-11-1875 Alice van Cleef van Brang, 24-4-1914 Sophia Cohen Jacob, 27-3-1888 Hanne Cats Hillesum, 18-4-1893 Marianne Cohen Polak, 9-6-1901 Abraham Nunes Cardozo, 11-10-1874 Bernahard Cohen, 6-8-1881 (overleden) Eduard van Cleef. 30-12-1929 Fimeltje Cardozo, 23-2-1894 Elisabeth Cohen van der Ham, 7-1-1895 Alfred Cats, 9-2-1895 Suze Cats, 27-6-1927 Geertje A. Cohen, 6-6-1926 Liesel van Cleeff, 13-1-1931 Mathilde Cohen Tervaert Israels, 14-2-1864 Eva Cohen van Leeuwen, 20-4-1877 Elisabeth Cohen van Emden, 14-9-1875 Levie Cohen, 25-6-1899 Serline Cohen Nieweg, 30-9-1880 Arnold Cohen, 22-2-1900 Sophia Cohen Joel, 18-1-1903 joseph Cohen, 17-4-1917 Aron Cohen, 17-8-1875 Elisabeth Cleeff Polak, 9-3-1877 ]osina Conten, 12-8-1889 Aleida Cohen Tervaert, 30-6-1889 Ida Cardozo Nunes ]essurun, 24-4-1876 Amalie Cohen, 17-3-1876 Henri van Cleeff, 25-10-1902 Jacques Denekamp, 9-4-1940 Nettie Denekamp Vredenburg, 11-9-1909 Abraham Drielsma, 31-3-1902 Alida Dormitz, 8-5-1927 Elisabeth de Vries, 13-3-1892 (Duit. nat.) Helena van Dantzig, gesch. van van der Hoek, 23-8-1894 Alfred Benjamin Drieman of Drielsma, 27-4-1938 Filip Dwinger, 25-9-1914 Sal Denekamp, 15-2-1939 Bets Drielsma-Hes, 2-5-1910 Lisetta Clara Drielsma, 24-4-1942 Ellen Deitelzweig, 28-11-1907 Caroline Duparc-Simons, 14-4-1883 Elsa Dentz, 30-12-1883 Wolf R.R.R. Dormitz, 14-8-1898 Abraham Drilsma, 19-12-1910 Helena Drilsma-Krant, 19-5-1913 Heintje Dormitz, 29-7-1929 Marian Dormitz-Wallage, 5-1-1900 Annie Duits, 23-11-1913 Wilhelmina Dwinger-Praag, 13-1-1916 Hub Edersheim-van der Bergh. 13-5-1876 Beatrix van Emden, 21-5-1938 Van Emden-Hartog, 19-8-1895 Herman Elzas, 12-11-1877 Louise Elias-Papenek, 6t6-1908 Leo van Emden, 7-9-1897 Johannes van Emden, 10-11-1941 Saartje v. Emden-Spreekmeester, 8-6-1899 Maurits Elias, 26-11-1906 Anna Fontijn-Cohen, 21-4-1900 Ellie Frenkel, 22-6-1921 Alida Pekel, 29-4-1900 Louise Frenkel, 5-5-1934 Henri Franco Mendes, 15-12-1890 Elsa Franco Mendes-Boas, 18-10-1895 Deborah Frenkel, 21-5-1929 Herna EEE Frenkel, 2-5-1927 Miepje Frenkel, 1886 Simon Frenkel, 8-5-1932 Rosalie Frenkel, 12-11-1884 Herbert Pontijn, 23-2-1932 Lodewijk Frankenberg, 8-19-1936 Alex FFF Frenkel, 6-3-1890 Caroline Frenkel, 9-10-1926 Hermin╗ Frenkel, 23-1-1888 Simone Fontijn, 5-12-1936 Rosen Frenkel, 7-5-1932 Dokter Lion Frenkel, 25-3-1888 Hocheva Pegel Soubotniekot, 27-1-1871 Engelina Fleck-Farta, 16-7-1869 Isidore AAA Fontijn, 2-6-1900 Emanuel Flea, 15-11-1886 Duifje Frank-Snijders, 18-3-1883 Jacoba Frenkel-van Aalten, 17-12-1893 Maria Frenckel, 5-5-1930 Elisabeth Frenkel-Loopuit, 31-7-1889 Dierenarts Herman Frenkel, 18-8-1891 Robert Frenkel, 14-10-1937 Karel Nieuwkerk, 9-8-26 Nina Noach Delieme, 25-12-1887 Leonora Nieuwkerk, 3-2-1929 Sophia Noach, 5-7-1919 Marinus Nieuwkerk, 16-8-1894 Alfred Nieuwkerk, 10-6-1930 Henriette Nieuwkerk-v.d.Bergh,25-10-1901 Constanza Rosenheimer-Vecht, 19-8-1886 2 DE NIEUWE AMSTERDAMMER Nora RRR Garzon-Valk. 27-5-1912 Robert Goldsteen, 3-11-1937 Jetje Polak-Broekman, 31-1-1903 Bertha Prins-Hirsch, 14-5-1875 Alida van Praag-Keizer, 29-12-1901 Cornelias Pas, 29-1-1907 Andries van Praag, 5-9-1900 Clara van Praag-Pye. 11-7-1907 Sybille Praag, 17-11-1886 Nanette Pop-Beer, 11-12-1875 Carol Prins, gesch. v. Nabarro, 29-5-1882 Esther Palache. 14-6-1889 Rachel Polak Duits, 17-9-1888 Mozes Popper. 4-5-1906 Samuel Polak, 23-3-1895 Levie van Praag, 7-6-1884 Henriette Prins Prins, 30-6-1900 Leonora Polak, 30-10 1921 Rebecca Palache, 4-2-1888 Henriette Polak.30-5-1924 Ernst Pereira, 27-11-1911 Esther van Praag Praag, 8-11-1885] Fanny Polak. 9-8-1931 Johanna Schap of Schaap-Andriessen, 2-5-1904 Otto Schaap, 18-8-1933 Henriette Schulmann Gerzon, 2-6-1880 Adolf Schaap, 14-1-1932 Aron Adolf Schwarz, 17-1-1897 Raymonde Sussmann, 3-4-1918 Isaac Spyer, 26-11-1934 Stomp Salomon Hartog Snyder, 24-7-1898 Olga Spanjaard Spanjaard. 13-7-1884 Jacob Spyer, 28-4-1911 Martha Spanjaard, 29-10-1907 Rosa Spier. 7-11-1891 Henriette Snyder Rodrigues. 19-7-1900 Karl Simon, 19-3-1937 Maurits Senator, 30-5-1877 Geertruida Son van Koppel, 8-7-1886 Franciska Slmonis, 5-2-1909 Sam Swaab, 15-10-1888 Fanny Simon, 17-4-1885 Joseph Salomon, 6-3-1884 Jacob Feester, 15-12-1936 Josef Slogham, 30-3-1890 Jeannette Slogham Sajet, 21-8-1885 Els Samuel, 7-4-1927 Sara Dorothea Stibbe. 26-5-1882 Lucia Tels Elias, 16-10-1899 Doyer Adolf van Thijn, 24-12-1867 Martinus Tels, 16-8-1926 Jacqueline Turfkruyer, 4-3-1933 Helena Thors, 31-5-1926 Flora Turfkruyer, 25-9-1920 Isaac Turfkruyer, 27-2-1897 Jacob Teyel, 9-1-1920 Fanny van Thijn Michels, 23-11-1879 Rebecca Turfkruyer, 21-8-1918 Annie Tels, 23-2-1930 Aaltje Tromp, 25-4-1927 Samuel Tromp, 25-1-1902 Aron Tromp, 8-6-1935 Cistwa Tromp, 30-10-1931 Regina Thomas, 13-4-1884 Sarah Teixeira de Mattos, 31-7-1906 Dokter Sam Schaap, 16-3-1891 Herman Visser, 17-11-1890 Marianne CCC Visser, 20-11-1904 Joseph Vless, 12-8-1874 Rebecca Vaz Dias, 24-4-1874 Henri Verkozen. 2-8-1912 Anna Vroman Vroman. 5-6-1884 Max Vlessing, 30-4-1915 Belia HHH de Vries, 25-1-1888 Engelina de Vries Turfkruyer, 19-11-1894 Mina Visser; 8-8-1872 Sonja Verkozen Brisch. 7-8-1920 Eva van der Ven, 7-12-1875 Maria Wiener, 30-1-1888 Rosalie Wijnberg, 1-2-1887 Marl Wertheim Heyman, 29-5-1871 Eva Wertheim Sussheimer, 18-8-1918 Abraham Wertheim, 26-6-1941 Sarah Visraper, 15-12-1892 Saartje Meyer, 12-6-1906 Julia Markowicz Hermer, 5-10-1914 Judith Mendez Continho, 19-10-1874 Freddy Markoz, 3-9-1942 Fanny Menist, 17-1-1905 Carolina Meyer, 19-1-1902 Hendrina Michaelis, 27-4-1908 Emilie Menasse Zuiderberg, 4-3-1875 Deborah Menist Nias, 16-4-1875 Annie Wijler, 27-8-1935 Walter Wijnberg, 15-6-1932 Alex Wertheim, 8-10-1942 Margot Wijier, 14-12-1891 Simon Wijnberg, 10-5-1898 Trees Wi)ler, 29-5-1929 Carla JJJ Wolff, 2-2-1904 Helena Mimi Wolff, 29-11-1886 Johanna Bendiz Elias, 1-1-1877 Marianne van Raalte van Raalte, 5-1-1883 Mathllde Rosenberger, 21-1-1873 Saartje Rosenbach de Bruin, 23-1-1873 Jeannette Polak Kiel, 30-2-1880 Hans Philip Frenkel, 6-7-1937 Isidore van Praag, 4-4-1891 Caroline Frankel Winer, 11-11-1892 Robert Fuldauer, 16-3-1884 Emilie Frenkel Goldschmidt, 30-11-1899 Nora Frenkel, 2-12-1927 Betsy Frenkel, 21-10-1924 Arthur Fontijn, 5-4-1926 Willy Polak, 2-6-1917 Abraham Roco, 20-12-1885 3 DE NIEUWE AMSTERDAMMER Mary Rudelsheim, 18-12-1910 Sarah Kohl Bronkhorst, 29-1-1891 Kaethe Rudelsheim Veder, 9-6-1882 Diederik van Raalte, 20-8-1878 Selina Ricardo, 23-12-1880 Mathilde van Raalte van Raalte, 5-1-1883 Mientje de Leeuw,van Straten, 29-11-1915 Lucie de Leeuw, 14-11-1907 Anold Levie, 24-5-1905 Martha de Lieme, 15-11-1923 Clara van Leeven, 24-1-1923 Hetty Rudelsheim, 5-9-1913 Josef Mozes Oostveld, 26-1-1896 Ida Simon Rosenheimer, 11-3-1911 Salomon Son, 27-4-1879 Leonard Snijeder, 8-10-1930 Sarah Palache, 15-10-1890 Rachele Senator Moresco' 13-5-1857 Martha Simons Jacob, 4-2-1870 David Simons, 25-3-1904 Betje van Praag Brilleman, 15-4-1884 Charlotte van Praag, 12-12-1910 Dokter Betty Popper Prins, 19-10-1900 Rudolf Polack, 21-7-1868 Mathilde Polack, 6-10-1903 Rosalie Polack Perel, 31-7-1877 Samuel van Praag, 3-12-1885 Isidore van Praag, 30-11-1910 Robertina van Praag Veerman, 25-5-1893 Mozes Prinz Rohel, 3-8-1926 Alex Abraham Polack, 11-7-1874 Eva Pam, 7-2-1859 Dora van Praag, 23-7-1910 Yvonne Estella van Praag, 13-10-1921 Henrietta Popper, 4-10-1905 Rosa van Leeven van der Rhoer, 2-8-1896 Helena Lobstein van Crefeld, 2-5-1894 Paulina Mok, 22-10-1907 Marianne Mok, 16-4-1878 Josephine Michaels, 18-11-1917 Nicolaas Markovicz, 19-12-1908 Benjamin Mayer, 29-1-1897 Liesbeth Muller, 19-4-1927 Rebecca Muller Wolf, 24-7-1888 Betty Frenk, 9-10-1931 Rosetta Monasch, 6-6-1887 Meyer Nort, 29-3-1867 Marianne Lieb Speelman, 1-11-1913 Mozes Lampie, 12-8-1933 Kurt Loeb, 9-10-1909 Moses van Leeven, 7-11-1888 Aron van Leevea, 8-6-1930 Rene Levie Reens, 12-5-1917 Louise Loeb, 8-12-1942 Paul Loeb, 2-9-1883 Alida Lampie, 2-3-1932 Bertha Lindenbaum, 6-8-1872 Bert Lobstein. 31-5-1926 Benny Lobstein, 9-8-1890 Ina Kiek, 13-3-1920 Isaac Koekoek, 28-8-1883 Marianne Keyzer, 5-12-1937 Flora Kool, 28-1-1914 Roosje Knegtje, 9-10-1906 Johanna Keyzer Loeb, 30-9-1915 Helene Vles van Leeuwen, 9-1-1943 Gretha Loeb, 20-12-1907 Mathilde Elias van der Berg, 19-5-1878 Naatje Kuyt, 24-7-1877 Rosetta Koekoek, 20-12-1876 Dina Keizer Sternfeld, 5-8-1864 Louis Kiek, 23-6-1881 Vera Elzas Vogelstein, geen geboortedatum Samuel Koekoek, 20-1-1921 Henriette Kiek Schaap, 4-9-1889 Suzanne Koekoek Zwarenstein, 7-8-1884 Alex Keizer, 9-8-1876 Salomon Koe, 5-1-1874 Henriette Kooperberg Lion, 3-6-1919 Bertha Keyzer, 1-7-1928 Martha Loeb Loeb, 2-2-1875 Alfred Loeb, 2-5-1883 A. de Leeuw, 3-10-1916 Simcha Lopez Cardozo Oliveira, 4-2-1878 Simon Lampie, 18-9-1928 Barend Lampie, 6-7-1930 Branca Haagman van Praag, 23-5-1883 Karel Hedeman, 18-6-1909 Samuel Hersch, 8-9-1888 Anita Hijman, 6-3-1937 Jenna Hedeman, 11-1-1937 Eva Hersch Visser, 28-6-1875 Rudolf Hedeman, 17-1-1873 Salomon Hijman, 30-1-1934 Aron Hakker, 28-6-1911 Marie Hauer Herz, 3-7-1889 Ernestine Hijmans, 23-4-1903 Karel Hedeman, 5-5-1907 Jacob Hijmans, 3-9-1910 Simon Haagman, 2-6-1875 Dokter Jacobus Heimans, 29-5-1889 Rebecca Hakker Hakker, 10-11-1905 Herman de Haas, 7-3-1872 Marie Houthakker Lichtenstein, 28-10-1902 Bernhard Houthakker, 24-9-1884 Paul Goldsteen, 5-10-1905 Hester Goldsteen Knap, 20-3-1910 Virgina de Gorter van Ameringen, 2-3-1885 Philip Golder of Gelder, 19-5-1918 Martha Groen Zaligman, 8-12-1920 Marianne Goudsmit Pimentel, 9-2-1870 Eliezer Godschalk, 1-2-1907 Erika of Erna de Gorter, 26-4-1910 Cato van der Vogt, 26-10-1900 Jacoba Veffer, 13-5-1921 Mientje Vlessing Vomberg, 29-9-1912 Rosa Visser Nopol, 20-2-1912 4 DE NIEUWE AMSTERDAMMER Heine Gelder van Son, 21-3-1892 Hartog Holder, 12-9-1879 Julia van Gelder, 1-7-1921 Andries Groen, 10-7-1875 Rachel Goudeket Vintura, 4-4-1896 Saartje Groen, 22-2-1887 David Groen, 29-3-1918 Theodora Groen, 1-1-1944 Arthur Gerzon, 21-7-1917 Simon Judels, 28-5-1907 Rosetta Isaac Simons, 5-6-1884 M÷zes de Jong, 21-6-1873 Alfred Josephus ]itta, 26-7-1929 Judith Jacobson Lobatto, 20-10-1904 Jacob Jacobson, 28-9-1901 Albertus Israels, 17-12-1927 Emma Jacobson Buzaglo, 28-7-1879 Machiel Jacobson, 29-5-1937 Sophie Jacobs, 9-4-1906 Esther de Jong Meyer, 7-9-1879 Alwine Israels de Jong, 26-8-1889 Frieda Jacobson Veerman, 2-7-1915 Jacob Jacobson, 17-10-1916 Meier Keizer, 13-10-1911 Rosetta Kan, 16-11-1914 Lutie Heimans Heimans, 8-7-1898 Rebecca Hijman Kuyt, 24-1-1909 Hes Boasson, 28-1-1884 Ellie Hijmans, 31-5-1926 Judith Hedeman, 20-8-1930 Rachel Hollander v. Vollenhoven, 8-3-1879 Suzanne Hollander Denekamp, 1-11-1876 Johanna Hedeman Dormiz, 16-8-1903 Maud Hedeman, 3-9-1934 Fia Hedeman de Vries, 1-3-1876 Ingenieur Albert Hartogh, 19-6-1901 Joseph IsraŰl, 19-9-1923 Diana Judels Jacobs, 20-4-1879 Sander Israels, 14-6-1898 Edith Jacobsen, 12-9-1924 Theresia Helena Judels, 28-4-1906 Adriana Enthoven Hijmans, 18-3-1873 Carolina Josephus Jitta, 24-10-1931 Margaretha Israels, 19-9-1914 Dokter Abraham Wijnberg, 28-5-1878 Sarah Weil, 26-6-1926 Marianne Weil Cohen, 13-4-1891 Johanne Wertheim, 4-3-1898 Salomon Leon West, 26-6-1891 Sophie Wolf, 3-1-1896 Hanna Selma Wijnberg, 21-3-1904 Nanna Weil, 2-12-1914 Michael Winkel, 19-4-1882 Isak West, 21-7-1888 Mriam Weyel Cohen, 4-2-1920 Beirtha Winkel Dantzig, 27-8-1881 Dora Werkendam, 9-1-1915 Bert Wijler, 27-11-1924 Bischen Wolf Wijnberg, 30-1-1861 Diana van der Wielen Morel, 14-7-1877 Martha Wijler, 12-4-1931 Netty Schwartz, 28-11-1926 Benno Schwartz, 2-6-1929 Hans Schrijver, 27-12-1917 Sarah Schrijver van Son, 16-12-1915 Louise Caroline Schwarz Pop, 27-5-1904 Rachel Scheffer, 23-1931 Samuel Scheffer, 17-10-1908 Moosje Zeldenrust, 19-5-1868 Deborah van Zweeden, 14-12-1874 Esther van Zweeden, 4-3-1903 Willem Turfkruyer, 28-6-1906 Marianne Turfkruyer, 19-5-1930 Julie van Zuiden Bosman, 28-7-1886 Andries Feurels of Frenkel, 14-4-1887 Sophine Beerle Vromen, geen geb.datum Sarah Roco, 18-12-91 5