De volgende documenten zijn op de website van het Verzetsmuseum-Amsterdam gevonden, onder nr.:
11752.

Van de volgende documenten is kleur en scherpte aangepast
om de leesbaarheid te verbeteren.