Spotgedicht uit WO2 .
Uit de nalatenschap van:
Mr.Drs.A.Börger

Volgens de "Haagsche Post"
zullen de Duitschers, bij
een invasie in Nederland,
niet aarzelen, de dijken
door te steken.


Komt de zon der vrijheid stijgen,
Dan, zooals de Duitschers dreigen,
Wacht ons 't water van de zee.
Ha, daar dreigt men Geuzen mee!

Hartebede, droom der droomen,
Is het groote uur gekomen
Dat g'in zilte overdaad
Vochtrijk in vervulling gaat?

Langverbeide vrij-verklaring,
Aangezegd per versche haring
Zwemmend door mijn bovenflat
Springen doen we van de pret!

Is er lieflijker tooneeltje
Dan een vet en malsch makreeltje.
Zoo gezegd als kind aan huis,
Spelend rond het gasfornuis?

Mits ons Holland weer zichzelf is:
Welkom pieterman en schelvisch!
Welkom schol en schar en zoo,
Zwem maar door mijn lits-jumeax!

Dankbaar dobb'rend op de deuren
Vieren wij het grootsch gebeuren,
Na-geoogd door d'enkeling,
Die poseert voor drenkeling......

Laat het water vroolijk stijgen
En de Pruis de ..... maar krijgen!
Met het water van de zee
Wast de vloed der vrijheid mee!

Liever nat en vrij, dan knechten!
Tegen 't water kun je vechten.
In dien strijd werd Neerland groot;
Duitsch-zijn nooit, dan liever dood!
                    ---