Uit de "Guide Dutch Underground Press 1940-1945.

561.569 *  468. De NIEUWE AMSTERDAMMER; voortzettiing van OP WACHT IN AMSTER-
         DAM

         Amsterdam. 20 Oct. '44-5 Mei '45 (l.v.). 3 maal p.w-. stene. nieuws. art. -.
         Bijna volledig,

	  De Cristelijke uitgave OP WACHT; voor God-Nederland-Oranje werd in Amsterdam
	  Verspreid door de agent van Politie H.van Dijk. In Augustus 1944 werd bij gearresteerd;
	  op 21 februari 1945 is hij in het concentratiekamp Neuengamme overleden. Kort na zijn
	  arrestatie werd het contact met de leiding te 's Gravenhage wegens Dolle Dinsdag geheel
	  verbroken en zetten mr G. Jonker, mr.drs. A. Börger, de journalisten L. J. Capit, R. H. J.
	  Pfaff en A. Beerman de uitgave zelfstandig voort onder de titel: OP WACHT IN
	  AMSTERDAM (zie nr. 595); het blad droeg thans geen Protestant-Christelijk karakter
	  meer. Na het zeste nummer werd tweemaal DE AMSTERDAMMER; voortzetting van
	  OP WACHT IN AMSTERDAM (Zie mr. 21) uitgegeven, daarna werd de titel- DE
	  NIEUWE AMSTERDAMMER; voortzetting van OP WACHT IN AMSTERDAM,
	     Zie ook OP WACHT; voor God Nederland Oranje (nr.592)