Dit document is niet makkelijk te plaatsen. Duidelijk is, dat het tijdens WO2 is getyped op dun papier, zonder doorhalingen of geschreven verbeteringen, getyped door BŲrger in de hoedanigheid van adviseur van het een of ander. --- Socialisme is niet slechts een kwestie van economische ordening, en zelfs niet primair, want in de eerste plaats is het broeder- schapsgevoel. Dit is wezenlijk Russisch. De Westerling is primair individualist. De economische uitdrukking van het individualisme is het kapi- talisme. Deze vorm is primitief. Een hoogere is mogelijk. Voor den individualist is van primair belang de persoonlijke vrijheid. De strijd hiervoor is de ideŽele basis van den huidigen oorlog aan de zijde der geallieerden. Deze zijn echter in economisch opzicht kapitalistisch en niet socialistisch, maar ondergaan een omwenteling in de richting der sociale idee, waarbij de samenwerking met Rusland van grooten invloed is. Deze oorlog is een omwenteling, maar na den oorlog komt de strijd om de nieuwe ordening vanuit de bestaande kapitalistische. De botsende principes zijn dezelfde als in den tachtigjarigen oorlog. Dat de Hollandsche industrieŽn niet gebombardeerd worden, althans in beperkte mate, komt mij voor te zijn een kwestie van: ontzien eener bevriende mogendheid; ontzien van het geallieerde productie-apparaat voor nŗ den oorlog evenals m.i. de Duitschers in onze veemen reusachtige voorraden tabak, rijst, koffie en thee vasthouden om ruilobjecten na den oorlog te hebben. Tenslotte is het belangrijker dat Duitschland gebombardeerd wordt dan ons land. Dat de hoogovens pas gebombardeerd werden na de overdracht aan de Duitschers lijkt mij coÔncidenteel. Zij zijn een z.g. gemengd bedrijf; de financieele overname is na een Duitsche nederlaag waardeloos. Hitlers rede bewijst, dat de geallieerden vasthouden aan hun eisch van onvoorwaardelijke capitulatie, welke eisch zij eenmaal stelden. Natuurlijk wordt er indirect onderhandeld; beide partijen willen van den oorlog af. Wat S. schrijft is niets bijzonders. In Maart begint het voor- jaarsoffensief en zal Duitschland wel murw zijn en bereid tot capitulatie. Het verhaal over de tankleveranties miskent de geweldige en ge- perfectionneerde Russische industrieele en handels-spionnage. Engeland en Zweden zijn voor deze spionnage open. Een dergelijk bedrog zou te plomp zijn om langer dan een week verborgen te blijven. Tijdens den vorigen oorlog kon er allerlei geknoei zijn, want toen was Rusland geen ideŽele factor; nu wel. Er was toen dus geen contrŰle. De vorige oorlog was trouwens het begin van de omwenteling. ---