Inleiding:


Aantekeningen  

van Mr.Drs.A.Börger
  
 
Wacht nog op correctie.  
   

Speciaal voor de aanhouders onder u die alles willen weten, ben ik bezig de handgeschreven aantekeningen, die diende ter voorbereiding van cursussen en  lezingen of  soms ook zonder aanwijsbaar doel, over te tikken.
De aantekeningen staan in schriften, cahiers, mappen en soms losse blaadjes van allerlei formaten.

Helaas kwam uit de nalatenschap slechts een beperkt aantal aantekeningen te voorschijn. Met de hiernaast staande lijst zullen we moeten leven.

Het handschrift is soms moeilijk te ontcijferen, waardoor over de teksten discussie mogelijk is; ook over de volgorde van de citaten kan men soms twijfelen. Indien ik er echt niet uitkwam, heb ik er een (?) bij gezet.
Suggesties en vragen die tot verbetering leiden zijn welkom.

Hoewel deze aantekeningen nooit bedoeld waren voor publikatie, bied ik ze voor de volledigheid toch aan, zodat ieder voor zich er de waarde van kan bepalen.
Soms betreft het slechts losse aantekeningen, soms een mooi uitgewerk stuk.
De uitgewerkte werkstukken welke blijkbaar meer betekenis hebben dan aantekeningen ter bestudering, heb ik gevoegd bij de "Manuscripten".
Deze aantekeningen kunnen de lezer een vollediger beeld van de werkwijze van de auteur geven en als kapstok dienen, waardoor allerlei zaken die in de toekomst langskomen beter beklijven.

Emailen ?

Met vr. gr.

Frank de Zwart 
View My Stats