Over onderstaande boekenlijst. (+/-700 boeken) Deze lijst nam ik over omdat de literatuurkeuze van iemand iets zegt over de persoon. In het begin van de Studiekring werden boeken voor de Studiekring aangekocht, om ze aan de donateurs uit te lenen. Toen de boeken in de onderstaande ter verkoop werd aangeboden werd echter gesproken van "persoonlijke" boeken. In ieder geval weet ik van oud-cursisten dat Börger deze boeken wèl uitleende. Na het overlijden van Mr.Drs.A.Börger, werd besloten om de boeken aan de donateurs te koop aan te bieden. Persoonlijke boeken met b.v. een opdracht vielen hier niet onder. Slechts een gedeelte werd zo van de hand gedaan en de rest werd voor een habbekrats aan een opkoper uit de Zaanstreek overgedragen.
Volgens zoon Ton Börger gingen 2 weken daarna de boeken in de opslag in vlammen op. -l- Abraham Dr. Karl Versuch einer Entwicklungsgeschichte der Libido. Adler Alfred De psychologie van het individueele op school en in het gezin. vert. ned. P. van Schilfgaarde . uitg. J. Bijleveld 1933 Agar Herbert Keerpunt der tijden. Transatlantic New York 1944 Aken Ch. H. van De geschiedenis der Verenigde Staten van Amerika 2 dln. Alcoforado Marianna Minnebrieven van een portugeese non. vert. ned.Arthur van Schendel Alegria, Ciro Aan ons behoort de wereld niet. ned. vert. J. A. Standfort Amalrik Andrej A. Haalt de S. U. 1984 Amalrik Andrej. A. Niet begeerde reis naar Siberië Amerika - Aspecten van levens en cultuur. diverse artikelen van diverse schrijvers Amery Carl Die Kapitulation oder Deutscher Katholizismus heute Andres Stefan Wir sind Utopia Armabour Camille Het ontstaan van de mensheid Aretino P Ontaarde kunst uitg. de driehoek Argentarius Brieven van een bankier aan z'n zoon Atholl Hertogin van Spanje onder schijnwerper. ned. vert. H. Buys. uit. A. Blitz 38 Baaren Prof. Dr. Th. P. v. Van maansikkel tot rijzende zon. (de grote godsdiensten van Azië) Babel Issak Verhalen uit het russisch vertaald door Charles B. Timmer Moussault's uitgeverij N. V. Amsterdam Baekelmans Lode Het gemoedelijk leven Bolland G. J. P. J. De boeken der spreuken Banning Dr. W. Wat dunkt u van de mens? uitg. v. NogtTum Slaterus Barendsen 0 De wereldbeschouwing van het kind Barbier John Charles le Temeraire(franse uitgave) Barbusse Henri Het Vuur(dagboek van een escouadé)vert.Andries de Rosa E. M. Querido Am ste rdam 1919 Barnett Lincoln Einstein und das Universum Baschwitz Prof. Dr. K De krant door alle tijden . uitg.Keesing Baudelaire Charles Les Fleurs du Mal. (beschadigd)Calmann-Levy-Paris Baudissin Eva Gräfin von Die laterne über der Tür Baum Vicky De dansen van Ina Raffay, vert. S. J. Barentz-Schönberg uitg.Arbeiderspers 1935 (beschadigd) Bayles Wiliam De zeven galgen Beauvoir Simone de The second sex. translated by H. M. Parshley uitg. four square books London Beauvoir Simone de Die Mandarins von Paris. (geen naam vertaler) uitg. Knaur-MiUnchen-Zürich Beauvoir Simone de Mémoires d'une jeune fille rangée. uitg. Gallimard-Paris Bebel August Aus meinem Leben Beckett Samuel Warten auf Godot Bednarik Karl De jonge arbeider van deze tijd. vert. Rob Limburg. uitg. j. Bijleveld, Beerling Dr. R. F. Antithesen. Vier studies Beerling Dr. R. F. Moderne doodsproblematiek Benoit Pierre l'Atlantide Benoit Hubert De l'amour psychologie de la vie affective et sexuelle(2 dln) Berdjajew Nikolaj A Vrijheid en Geest. uitg. Servire, Den Haag. vert. H. Buys Berdjajew Nikolaj A Mijn weg tot zelfkennis. Van Noghum Slaterus-Arnhem Berdjajew Nikolaj A Het Russische denken in de XIX en XX eeuw Berg Prof. Dr. J. H. v. d. Metabletica Berg Prof. Dr. J. H. v. d. Over neurotiserende factoren. uitg. Callenbach Berg Prof. Dr. J. H. v. d. Psychologie van het ziekbed. uitg. Callenbach 1959 Berg Prof. Dr. J. H. v. d. Medische macht en medische ethiek Bergh v. Eysinga Dr. H. W. De wetenschap en hare waereldbeschouwing Bergh v. Eysinga Dr. H. W. Het weidsch ornaat Bergh v. Eysinga G. A. v. d. Godsdienst-Wetenschappelijke Studieën Berg v. Eysinga Dr. Th. E. Bij denkers en dichters Bernard William Juilbais Beversluis Martien De ruitentikker. Boekenvrienden Solidariteit Hilversum 1935 Bierens de Haan Mr. J. Gemeenschap en maatschappij Bierens de Haan Dr. J. D. Uren met Schoppenhauer Bircher Ralph De Hunsa' s (een volk dat geen ziekte kent) Birnbaum Ferdinand Die seelischen Gefahren des Kindes Bisch Dr. L. E. (psychiater te New York) Boodschap aan de nerveuze wereld. -2- Blair Walter Das Grosze Lagengarn Blaman Anna De Kruisvaarder. uitg. Me5enhoH amsterdam Blaman Anna Vrouw en vriend. uitg. Meulenhoff amsterdam Blaman Anna Eenzaam Avontuur Blanshard Paul Vaticaan en Vrijheid. G. J. A. Ruys 1952 Bloch Dr. med. 1. von Die Prostitution 2 delen Blok J. A. Staatsidee en Religie Bodamer Joachim Psychologie van de hedendaagse man Boedles Paul The sheltering sky Boeddha Het evangelie van Boeddha. vert. Paul Carius Boëthius De vertroosting der wijsbegeerte Bogdanow N Het eerste meisje, vert. Manja Zwalf. Arbeiderspers Bohm-Baveck. Prof. E. v. Positive Theorie des Kapitales Bok Prof. Dr. S. T. Cybernetica Bolland G. J. P. J. De Teekenen des Tijds Bolland G. J. P. J. Zuivere rede en hare werkelijkheid Bonhoeffer Dietrich Leven met elkander Borch Herbert von Amerika land, volk, cultuur. uitg. Wereldvenster Baarn Boudier-Bakker Ina Uren met. Andersen Bouman Dr. P. J. Revolutie der Eenzamen (spiegel van een tijdperk) uitg. v. Gorcum en comp. Assen MCMLIII Braak Menno ter Dr. Dumay verliest. uitg. Nijgh & v. Ditmar Braak S Nobles Vies. levensbeschrijvingen van Madame Curie, Louis Pasteur, Claude Debussy, Paul Cézanne. frans Braatoy Dr. Trygve Uit de praktijk van een psychiater Brocker F. J. Evolutie en psychologie Broersma Sjoerd Oost-Europa dient zich aan. uitg. Tijdstroom Bundeswehr Ausgabe Bundeswehr. Der Staatsburger Burgers H. S. E. Uber die embryologie der menschlichen Seele. Burghardt du Bois W. E. Black Folk. there and now Burkhard Winzen Dr Der Eros im Erlebnis des Jugendlichen Brouwer Desclée de Satan Bruckberger R. L. Amerika in beweging (Aula pocket) Bruggencate Dr. G. H. ten Uren met Hegel Brugmans Dr. H. Geschiedenis van den Wereldoorlog 1914-1918- Scheltens & Giltay Brugmans Dr. H. Keerpunt 2 dln. Buchanan Thomas G Wie vermoordden Kennedy Buitenen Dr. J. A. B. v. Verhalen uit India Buitenlandsche Politiek der Vereenigde &aten van Amerika in de jaren 1931-1941 Vrede en oorlog. uitg. Transatlantic New York 1944 Burchett Wilfred and Alan Winnington - Koje unscreened Busch Jos. F. Bergson of Betoomd élan als rhythme der schepping Buytendijk F. J. J. De psychologie van de roman Caldwell Erskin Georgia Boy Caldwell Erskin Kneel to the Rising sun Calmann Lévy Amitié amoureuse. briefwisseling Philippe de Luzy met Denise Trémors. frans Campert Remco De jongen met het mes Camus Albert De mens in opstand Camus Albert De vreemdeling. Bezige bij Camus Albert La Peste Canter Bernard en Arthur Tervooren - De Lafaard. Capote Truman Other voices-other rooms Carp Mr.J.H. Het Bolsjewisme Carp Dr. E. A. D. E. Conflicten van het kinderleven Carp Dr. J. H. Uren met Spinoza Cary Joyce Meneer Johnson. vert. Clara Eggink. uitg. Kosmos Cary Lucien Second Meeting Cav. Lino Ferriani Entartete Mutter -3- Cervantes Miguel de Don Quichot van de Mancho. 4d1n. Querido 1941 Chadourne Marc Dieu créa d'abord Lilith Christemeyer J. B. De galerij der 20 schoonheden Cimbal Dr. Walter Die Neurosen des Kindes-und Jugendalters Citroen Ada K Kinderpsyche en opvoeding Claus Hugo De verwondering. Bezige Bij 1962 Cleeff Ed. van Sociaal Economische Ordening Collas G.F. Der Flagellantismus im Altertum. uitg. H. Wigands Constandse Dr. A. L. Anarchisme van de daad Corneille Le Cid Corral Luis Diez del De ontvoering van Europa Coster Ch Christendom en Bewustwording Coster Ch de Zijne vrouw zet bloedzuigers Couperus Louis Psyche uitg. L.J Veen Amsterdam Couperus Louis Iskander. De roman van Alexander de Grote uitg. Meulenhoff Amsterdam Couperus Louis De berg van licht. uitg. L. J. Veen Amsterdam Cox Harvey Het narrenfeest Crankshaw Edward Rusland-China, een wereldconflict Cressey G. B. The Basis of Soviet strenght. engels. uitg. Graw Hill book cy. 1945 Croce Benedetto Politics and Morals Crozier F. P. A brass hat in no man' s land. uit. J. Cape 1930 Cuénot Claude Teilhard de Chardin Curie Eve Madame Curie. ned. vert. Dahl Roald Op weg naar de hemel Dahlke Paul Boeddhistische vertellingen. ned. vert. uitg. Brill 1905 Daniel-Rops La mystére et nous Dekker Maurits Oranje en de opstand der Nederlanders. hist. roman Querido 1935 Dekker Maurits Oranje en Alva's tyranniek bewind. hist. roman Querido 1936 Dekker Maurits Aan beide kanten van de drempel. Joachimsthal 1934 Dekker Maurits(pseud. Robzki Baris) Waarom ik niet krankzinnig ben. in 't neder- lands bewerkt door A. Bakels. Leopold uitg. 1929 Derdermonde Max Kom eens om een keizer. boekenweek 1968 Dendermonde Max De dagen zijn geteld Dendermonde Max De deur op een kier Dendermonde Max De weglopers Deutscher Isaac Stalin 2 dln Deyssel Lod. van Proza uitg. Oceanus Deyssel Lod. van Uit het leven van Frank Rozelaar. Querido Deyssel Lod. van Een liefde. uitg. Scheltema en Holkema Diderot Lettres à Sophie Volland. 2 dln Diepenhorst Dr. A. J. Het element der onzekerheid in de bedrijfs- economische problematiek. uit. N. H. uitg. 1951 Dillen Dr. J. G. van De Russische Revolutie Döblin Alfred Giganten. Fischer Verlag Dörfler Peter Nood in de Allgau. ned. vert. Dostojewski Mémoires uit het souterrain Dostojewki Die Dämonen Dougall William Mc. The Group Mind Douwes-Dekker E. F. E. God's geboorte, de oorsprong van alle religie. uitg.de Ploeger Draper A. L. en M. Lochwood. De opmarsch der sterrenkunde Dreissig neue Erzähler des neuen Russland. Molik verlag/Berlin Duhamel Georges Het bezit van de wereld Duhamel Vue de la terre promise Duhamel Georges Lieu d'Asile Duhamel Georges Confession de miniuit. uit. A. Fayard Dulles J. F. Christendom en oorlog Durant Van Socrates tot Bergson Duverger A Friedrich Nietzsche een levensbeeld. ned. uitg. v. Loo -4- Ebbinger Julie Judith ned. vert. Eckehart Meester Scriptorium. een keur uit zijn werken . Arb. pers Eden Guy Churchill Eek D. van Napoleon duitse uitg. Ehrenbourg Ilya Le 2e jour de la creation. vert. u. h. russisch Madeleine Etard. libr. Gallimard Elkjaer Sigurd Een molshoop in zee. uit het deens door Agnes Röntgen. uig. Bigot en v. Ros sum N. V. Elliot F. G. etc Tijdgenoten over Teilhard de Chardin Elsschot Willern Villa des Roses. uitg. v. Dishoeck Emde Boas C. v. De periodieke onvruchtbaarheid. uitg. Veen Erné Nino Kunst der Novelle Eijbessen R. R. De kwestie Vietnam feiten en achtergronden. Eysinga W. J. M. Huigh de Groot. uitg. Tjeenk Willink 1945 Fallada Hans Bauern, Bonzen und Bomben. Rowohlt 1933 Faulkner Williarn Sanctuary Feber L. J. M. Von Herren en Herren Kultur Fedin Konstantin Städte und Jahre. uitg. Malik Ferenczi Dr. S. Bausteine zur Psychoanalyse 2 dln. Feuchtwanger L Jud Süss. Drei Masken Verl. Munchen Figner Wera Nacht über Russland. Malik Verl. Flarn Prof. Dr. L. Denken en existeren Flaubert Gustave Madame Bovary frans Flaubert Gustave Der Roman eines jungen Mannes. ver. A. Gold uitg. B. GassWer Flechtner Dr. M J. Atomen worden verbrijzeld. uitg. Strengholt Fotoboek La carriére du Président du Gouvernement Sovietique France Anatole De Goden Dorsten. vert. A. Moresco. WereldM1. 36 france Anatole Le livre de mon ami. Calmann-L&acut';vy-Paris Francotte R. A. Het uur van Spanje. uitg. N. V. Standaard Frank Bruna Trenck. duits Frank Leonhard Drie van drie millioen. vert. J. Kuiper uitg. Arb. pers. 1933 Frank Leonhard Der Bürger.Sieben Stäte verlag Fried Ferdinand Das ende des kapitalismus. E. Diederichs Verl. Jena Fried Ferdinand Wending der wereldhuishouding. ned. uitg. Friedlander Saul Pius XII und das dritte Reich Freisler Dr. Roland Nat. Soc. Recht und Rechtsdenken Freud Sigm. De invloed van ons onbewuste in ons dagelijks leven Freud Sigm. De toekomst eener illusie Freud Sigm. Het Ik en de psychologie der massa Freud Sigm. Aus der Geschichte einer infantilen Neurose F reud Sjm. Levensmysterie en de psycho analyse Frischeisen-Koumlhler Max Geistige Werte Fromm Dr. Erich De angst voor vrijheid Fuchse Georg Wij achter de tralies Fülöp Miller Raspoetin de heilige duivel Fur Louis le Précis de Droit International Public Furnas J. C. Schetsen uit het Amerikaansche familieleven. Transatlantic New York 1945 Gaiser Gerd Aniela uitg. C. Hanser München Gaiser Gerd Die sterbende Jagd. uitg. Fischer Bücherei Gaiser Gerd Erzählungen Galsworthy John Fraternity engels Galsworthy John Beyond engels. uitg. W. Heinemann Gangulee Prof. N. The teachings of Sun Yat Sen Gauguin Paul Noa Noa ned. Gaupp Dr. F. Wegbereiders der Renaissance ver. H. n Pos Geel Jacob I. Onderzoek en Phantasie II. Gesprek op den Drachenfels III. Het Proza samen in één deel -5- Geissler Christian Een generatie zwijgt. uitg. Mous sault Genet Jean Die Neger . duits George Henry Vooruitgang en armoede uitg. Tj. Willink George Stefan Hymen - Pilgerfahten Geraldy Paul Toi et moi Gibbs Philip Een mand stond alleen. ned. beschadigd Gibbs Philip Benetian lovers and other stories. uitg. Hutchinson Gide André Vrouwenschool. Robert en Geneviève vert. Jef Last Gide André Terug uit Sowjet Rusland. ned. Gide André De nieuwe spijzen. vert. Jef Last Gilliarns Maurice De man voor het venster uitg. Meulenhoff Girandoux Der Trojanische Krieg findet nicht statt Goebbels Joseph Dagboek van Joseph Goebbels. ned. ver. Mr. c. v. Ry Goes F. v. d. Grootkapitaal en kleinhandel Goes Albrecht Ruf und Echo Goes Albrecht Von Mensch zu Mensch Goethe Die Leiden der jungen Werther Gogh Theo van Lettres &aacue; son frère Vincent Gogolj N. W. De Revisor en ander proza vert. J. Termaet 34 Golding Wilharn Lord of the flies Gombrowicz Witold Ferdydurke. vert. H. v. d. Klein e.a. 1962 Gossens Korneel Judokus Gorer Geoffrey The Americans (pocket) Gorki Maxirn De politie-spion.vert. J. P. Wesselink-v.Rossu m Goschen George J De wisselkoersen. naar het Engelsch door N. G. Pierson. uitg. Kruseman Goytisolo Juan Fiestas Graves Robert Ik, Clausius.ned.vert.beschadigd Graves Robert The white Goddess. uitg. Faber paper cov. ed. London Gregory T. 0 D. Sc. Econ. The world of to day. Before, during and after the war. Oxford University Press 1925 Greshoff Jan De wieken van de molen. uitg. Stols Grew Joseph C. Rapport uit Tokio. 1944 Grillparzer Der Traurn ein Leben Grinko G Der Funfjahrplan der UdSSR Groddeck Georg Der Seilensucher(psycho analytischer Roman) Groot Dr. H. De ziel der physica uitg. Meulenhoff Groot Dr. H. Kometen en vallende sterren Guenther Johannes von Neue Russische Lyrik Guibal Dr. C. J. Johan Willem Friso en zijn tijd. v. Kampen 1938 Gunther John Inside Africa Gunther John Inside USA Gunther John Roosevelt in retrospect engels Gunther John Azië in de branding Haccou Dr. J. F. Het essentiële van de leidersfuncti e Halle F. W. De vrouw uit het Sowjet Oosten ver. T. Jelgersma Halle F. W. De vrouw in Sowjet Rusland vert. T. Jelgersma Hannema Frans De Romanisten Hartley M. G. Mijn kamp niet door Hitler. tekeningen en tekst uit het kampleven te Tjimati Java Hartmann uitgave Das pseudomoralische Bewusstsein Hartog Salvador De tuin HaKogh von Zanteveen Dr. H Over den oorsprong der Godsdienstige denkbeelden Hatano Isaho Itjiro In de schaduw van Hiroshima Hatch Alden De onbekende De Gaulle. vert. Kliphuis Hauff Wilhelm Die letzten Ritter von Mariënburg. Othelle Havelaar Just De religie der ziel Heerikhuizen F. W. v. Rainer Maria Rilke Leven en werk. Heering Dr. G. J. De zondeval van het Christendom Hegel G. W. F. Wissenschaft der Logik 2 dln Hegel Grundlinien der Philosophie des Rechts Hegel Encyclopadie der Philosophichen Wissenschanen Hegel Philosophie der Weltgeschichte 2 dln Hegel Die Idee und das Ideal Hegel Phänornenologie Hegel Geschichte der Philosophie Heidenstam V. von Karolinerna uit het zweeds vertaald Heinemann F. Filosofie op nieuwe wegen Heinemann F. Jenseits des Existentialismus -6- Helman Albert Het vergeten gezicht Helsdingen Dr. R. J. v. Beelden uit het onbewuste Hemingway Ernst Fiesta ,, Farewell to Arms ,, Voor wien de klok luidt ,, Modern American short stories Henderson sir Nevile Failure of a mission Berlin 1937-39. engels Hendriks Katie De bocht in de weg Henkels H De relativiteitstheorie van Einstein.nederl. Henwing Ms. C. P. Goethe nederl. Hermans W. F. De donkere kamer van Damocles Herzberg Mr. Abel J Eichmann in Jeruzalem ,, Brieven aan mijn kleinzoon Hesse Hermann De steppenwolf Heusden K. van Het speelgoed op de blauwe zolder Heyden Mr. E. J. v. d. Handboek voor de naamlooze Vennootschap naar nederlandsch recht. Hilton James De geschiedenis van Dr. Wassell Hinderdael Jef Een spel van groote kinderen. uitg. Ruys Hitler Adolf Mein Kampf 2 dln Hitschmann Eduard Godfried Keller psychoanalyse des dichters 1919 Hlasko Marek De achtste dag van de week. vert. W. A. Mayer Hochhuth Rolf Der Stellvertreter. Schauspiel Hoekstra Han G Over Jan Campert Hofer Walther De ontketening van de tweede wereldoorlog Höffding Harald Rousseau und seine Philosophie Hohoff Curt Flügel der Zeit gedichte 1900-1950 Hollander W. von Man en Vrouw boven de 40 ,, Levensgezellen Höllerer Walter Transit Lyrikbuch des Jahrhundertmitte Holthusen Hans E Ergriffenes Dasein deutsche lyrik des zwanzig- sten Jahrhunderts Hondius J. M Moeilijkheden in het gezin en in ons zelf Hondert Thzn J. v. a. Formulierboek der onderscheidene Wakten behooren- de tot de Burgerlijke Rechtsvordering Honselaar Bert Vlucht naar voren. cellulair journaal 1944 Hoog Dr. P. H. v. d. Rabbi Mozes Ben Maimon Horst Dr. D. J. Ter Franciscus Lievens Kersteman Horvath G. P. Chruschtschow Houghton Claude Victor of ik Höweler X-Y-Z der Muziek Hoyack Louis De vloek van het Imperialisme ,, Schets einer Spontaneiteitsphilosophie Hoyle Fred The nature of the universe ,, A decade of decision ,, Frontiers of Astronomy Huizinga J. H. Postmerk Londen Huizinga Leonhard Het Wilhelmus ,, Hieronymus ,, Zes kaarsen voor Indië Huizinga J Leven en werk van Jan Veth Huxley Julian De wonder-vallei TVA. De lotgevallen van een ontwerpsorganisade Huxley Aldous De wateren werden stil Hylkema T. 0. en D. A. Wuite-van Maasdijk. Het heilig Evangelie naar de beschijving van Lucas Ibsen Hendrik Samtliche Werke 5 dln Iljin Iwan Welt vor dem Abgrund ein sammelwerk Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse und Imago. 3 delen artikelen van o. a. Sigmund Freud, Heinz Hartmann Ernst Kris e. a. Iswolsky Helen Soul of Russia engels 1944 -7- Jahm Hans Henny 13 Nicht geheime Geschichten Japikse Dr. N. Staatkundige geschiedenis van Nederland van 1887-1917 Jaspers Karl Die Atombombe und die Zukunft des Menschen ,, Uber das Tragische Jeans sir James De sterren in hun loop Jellinek Oskar Moeder van 9 zonen Jesus Carolina Maria de Barak no. 9 Jonckheere Karel Van zee Ot schelp Jones G. 0. -J. Rotblat en G. J. Whitrow - Van atoom tot heelal ned. vert. Jone s E. Stanley Mahatma Ghandi ned. vert. J. S-chipper-Kuiper Jong A. M. de Merijntje Gijzen's jeugd - Het Verraad Jonkers E. J. Invloed van het Christedom op de Romeinse wetgeving betreffende het concubinaat en de echtscheiding Jouvet Louis Témoignages sur le théatre Jüker Ernst Erlebtes Russland Julien Claude Het Amerikaanse imperialisme Jünger Ernst Gläserne Bienen ,, Der Kampf als innere Erlebnis ,, Der Arbeiter ,, In Stahl gewittern ein Kriegstagebuch ,, Gärten und Strassen Jungk Robert Verboden toegang voor het geweten. de briefwisse- ling tussen de Hiroshime-piloot Claude Eatherly en Gunther Anders. vert. R. Boltendal Kafka Franz Das Schloss S. Fischer Verlag 1958 ,, Der Prosess ,, Das Urteil Kaleko Mascha Das lyrische Stenogrammheft Kamban G Ik zie een land vol schoonheid. vert. H. Basenau Kant Im. Werken 2 dln Karnebeek Mr. Dr. H. v. e. a. Internationale vraagstukken van dezen tijd. 1933 Kazantzaki Nikolai Toda-Raba. vert. S. Koster 1933 Kazi Dawa Samdup Dat Tibetanische Totenbuch. duitse vert. Kemp Friedhelm Gedichte Kenis Paul De roman van een jeugd Kerman George F Rusland, het atoom en het westen Kersten Felix Klerk en Beul Ketcham Hank More Dennis the Menace Khan Hazrat Inayat The bowl of saki ,, De eenheid van religieuze idealen ,, Karakter en persoonlijkheid ,, Inayat Khan ,, Metaphysics ,, De mystiek van het geluid Kierkegaard Soren Angst Kisch Egon Erwin Asien grundhch verandert ,, Paradies Amerika Kleist Heinrich von Sämtliche Novellen Knecht Tijmen Laat Europa kiezen Kneppelhout J. (pseud. Klikspaan)Studenten typen 1839-1841 Knickerbocker H. R. Der rote Handel lockt. 1931 Knight John The story of my psychoanalyses Knuttel Mr.W.P.C. Kinderrecht voor den maatschappelijk werker Koelensmid-v. d.Staay De Claaranneke Koeningswald G. H. R. von Begegnungen mit dem Vormenschen Kohristamm Prof. Dr. Th Planmatige leiding in onderwijs en volksontwikkeling Kom A. de Wij, slaven van Suriname Kommuneboek Het Kooiman Dr. W. J. Maarten Luther Körmendi Ferenc Carrière (uit Hongaars vertaald) Koser Reinhold Friedrich der Grosse Koster F Het socialisme in de branding Krantz D. E. en E. V. W. Vercruysse- De jeugd in het geding -8- Krieger Arnold Jokoenda, het zwarte licht Krleza Miroslaw De terugkeer van Filip Latinovicz Kroger Theodoor Wending vert. J. W. Kuiper ,, Het vergeten dorp. (vier jaar Siberië) Krohn Dr. Einci Het Finsche volkskarakter Krom Dr. N. J. De gouverneur-generaal Gustaaf =Hem van Imhoff Kruger Paul Gedenkschriften bewerkt door F.Rompel beschadigd) Landmann Salcia Joodse humor Lampedusa Giuseppe Tomasi di De Tijgerkat Last Jef 3 over rood Lawrence D. H. De man die gestorven was ,, Lady Chatterley's lover en My skirmish with Jolly Roger ,, The man who died - The ladybird - The captain's doll (beschadigd) Lédanov André Vertrouwen in eigen kracht Lenin N Staat und Revolution Lennart Clare Maanlicht Lennep Jacob van Ferdinand Huyck ,, Nederland in den goeden ouden tijd Ljeskow Nikolaj S De priesters van Stargorod Lesskow Nikolex Silliwan der Waldschrek Lewis Wijndkom Self condemned Lewy Guenter De R.K.kerk en Nazi-Duitsland Licht Prof. Dr. Hans Beitrage zur antiken Erotik Lieb Russland unterwegs Liebman Joshua Loth Peace of mind Liedmeier Jeanne verzameld Moderne russische verhalen Liefmann Prof. Dr. Robert Kartels en Trusts Lind Emil Albert Schweitzer Lippmann Walter Amerika en internationale samenwerking 1945 Loggem Manuel van Mozes. De wording van een volk Lombroso Cesare Genie und Entartung Lowijs Pierre Aphrodite (moeurs antiques) King Martin Luther Rosa stond niet op Luxemburg Rosa Die Akkumulation des Kapitals Macdonald J. Ramsay The socialist movement Macinnes Colin Tieners ,, Londen is geen stad voor mij Mailer Norman The naked and the dead Mallarmé Stèphane Poésies. franse gedichten Malling-Pedersen E Jij klein mensenkind Malraux André Het menselijk tekort. vert. E. du Perron Mandele E. G. B. C. v. d. De daad. 1912 Thomas Mann Buddenbrooks, Verfall einer Familie ,, Königliche Hoheit 1915 ,, Lotte in Weimar 1946 ,, Das Wunderkind 1914 ,, Tonoi Kroger 1925 ,, Herr und Hund ,, Tristan ,, De dood in Venetië. vert. A.Kossmann 1959 ,, De verwisselde hoofden ,, Schopenhauer duits Mannoury G Bewerking van Prof. Kern's: Manual of buddhism. ned. Mansfield Katherine Prélude vert. Beatrice Willing 1947 Marcel Gabriel De ondergang van de wijsheid ,, Rome n'est plus dans Rome Marcu Valerie De verdrijving der Joden uit Spanje 1936 ,, Lenin Marcuse Herbert Vernunft und Revolution ,, De eendimensionale mens ,, Eros en cultuur ,, Geweld en vrijheid -9- Maurois André Rozen van september vert. Herman Leenes Mead Margaret Man en vrouw ,, Sex and temperament in the primitive societies ,, and Nicolas Calas Primitive Heritage ,, Coming of age in Samoa Mees C. E K. The path of science Mehring Franz Karl Marx, geschiedenis van zijn leven Melkman Drs. J. en Drs. F. Sierksma - Eeuwig Israël Mendels Josepha Je wist het toch 1948 Mennicke Prof. Dr. C. A. Moderne psychologie Mereschkowski D.S. Zar Peter und Alexei ,, Paul I drama in 5 bedrijven 1909 Mermod Venise, album d'artistes verhalen en reproducties Mércide Willern de eenvoudige gedichten ned. Méteren G. van Stand en tegenstand 1949 Meyrink Gustav Das grune Gesicht Meijer Fenna de Bewerking van de Gedachten van Blaise Pascal Michelet Jules Jeanne d' Are frans Middeleeuwsche geestelijke poëzie verzameld door Jan de Raedt Miller Henry Tropic of Capricorn ,, Black spring ,, Tropic of cancer ,, Max and the white phagocytes ,, De wijsheid van het hart ,, Moderne Amerikaanse verhalen ,, Obsceniteit en de wet der wederkerigheid ,, Death of a salesman Moerkerken P. H. André Campo's witte rozen Molière l'Avare Molitor Jan Asmodai in Praag 1950 Montagu Ashley De natuurlijke superioriteit van de vrouw Montherlant Henry de La reine morte Moon Bucklin Without magnolias Moortel M. v. d. Vrouwen treden uit de schaduw 1934 Morus J Hoe zij groot en rijk werden Mostard J. J. De Tsjechen Motte-Fouqué F. de la Undine ned. vert. Motley Willard Knock on any door Mourik Broekman Prof. Dr. M. C. v. - Geestelijke stromingen in het Christelijk cultuurbeeld Mulisch Harry De zaak 40/61- een reportage Murphy J. T. Stalin Murray John Mac Zijn wij werkelijk stoïcijnen Musset Alfred de Poè"es nouvelles ,, Premières Poèsies Ned. Stichting voor Statistiek - De toekomst op zicht Nèmironsky Irène David Golden frans ,, Le vin de solitude Nescio Boven het dal NeufeM Johan Dostojewski, psycho-analytische schets Neumann Alfred Der Teufel Nicolson Harold Public Faces Nietzsehe Also sprach Zarathustra ,, Die Geburt der Tragodie der Griechische Staat ,, Die fröhliche Wissenschaft ,, Der Wille zur Macht ,, Gedichte Nin Anats Onder een glazen stcolp ,, Djuna's droomzegel Noyon Mr. T. J. Het wetboek van strafrecht eerste deel Inleiding Boek 1 - 1914 Neumann Alfred Neuer Caesar -10- Oberth Prof. Dr. Herrnan Mensen in het wereldruim. Ognjew Nikolai Kostja Rjabzen auf der Universitat Ohanian Armen Dans la sixième partie du monde(voyage en Russie) Oehquist Johannes Het rijk van den Führer Oljesja Joeri Karlowitsj Afgunst Oppenheimer J. Robert Atomkraft und menschliche freiheit Orison Swett Marden Worstelen en overwinnen Ortega y Gasset José Bespiegelingen over leven en liefde Os Dr. C. H. van Moa-Moa(het moderne denken en de primitieve wijsheid) Oudschans Dentz Fred. Cornelis van Aerssen van Sommelsdijck Os Ro van Hendrickje Stoffels Packard Vance De verborgen verleiders Paranagua 0 Politique commerciale internationale 1930 Pare Jean du Chrisine Lafontaine Pary Juliette Vuurdoop in schoffiels land Passos John Dos Manhattan Transfer ,, First encounter Pavese Cesare Ballingen Payne M.A. Moeder van 560 kinderen Pensée La tijdschrift 3 delen nr. 5-6 en 8. Revue du nationalisme moderne Pepye Samuel In woelige dagen Perron E. du Het sprookje van de misdaad ,, Scheepsjournaal van Arthur Ducroo ,, Nutteloos verzet ,, Vriend of vijand ,, Bij het scheiden van de markt Philippovich Grundriss der politischen oekonomie 3 dln Pierson Mr. N. G. Verspreide economische geschriften Pitman's commercial encyclopaedia and dictionary of business. 4 dln Pitoëff Aniouta Ludmilla, ma mére Plattner Karl Eros im Zuchthaus Plievier Theodoor Stalingrad ,, Moskou Poel Dr.Albert van de Neuengamme Polak Prof. Mr. Dr. L Kennisleer contra materie-realisme ,, Sexuele ethiek Polak Mr. M. Handboek voor het nederlandsche handels- en faillissementsrecht eerste deel ,, Beginselen van het nederlandse recht Pool Rosey E Ik zag hoe zwart A was Poortman J. J. Indeterminisme of determinisme Pot Mr. C. W. van der Handboek van het Nederlandsche Staatsrecht Praag Siegfried E van Korte karavaanweg Prernsela Dr. B. Sexuologie in de praktijk ,, De ongehuwde man. Sexuele problemen ,, Sexuele moeilijkheden Presser Dr. J. Ondergang 2 dln Proost Dr. K. F. Friedrich Nietzsche zijn leven en zijn werk Proust Marcel Un amour de swain Puschkin Alexander Aufsätze und Tagebuchblätter Putlitz Wolfgang zu In rok tussen de bruinhernden. Herinneringen van een duits diplomaat . 1964 Rank Otto Das Trauma der Geburt und seine Bedeuting für die Psychoanalyse Rathenau Walther Von kommenden Dingen Rassa Shastra The science of life's creative forces Rauschning Hermann Gespräche mit Hitler Raymond Allen Wat is technocratie ? Revel Jean Francois Marx noch Jezus Reding Josef Noem mij geen nikker Rehm Walther Novalis Reve Gerard K. van het Nader tot u Riemens Joh. W. E. De derde macht -11- Rilke R. M. Vertelsels over 0. L. Hfler. ,, Les roses 1948 ,, Levens inzicht ,, Fragmenten uit brieven Rispens J.A. De dichters van Zarathustra Robbe-Grillet Alain Verleden jaar in Mariënbad Robinson John A. T. Eerlijk voor God Rocco Prof. Alfredo De staatstheorie van het fascisme Romains Jules Donogoo Tonka Roon Dr. G. van Het duitse verzet tegen Hitler Roskam K. L. Alleen voor blanken Russell Bertrand Opvoeding en de moderne samenleving Russell of Liverpool Lord De gesel van het hakenkruis Russische Christ Der (russische Erzahlungen) Ruygers Geert Socialisme vroeger en nu 1945 Ruyslinck Ward De ontaarde slapers Rado Sandor Die kastrationsagst Us Weibes 1934 Romers M. A. Sociale wijsbegeerte Ronhaar Dr. J. H. Woman in primitive motherright societies Ross Cohn Der Wille der Welt 1"2 Russel Bertrand Opvoeding en de moderne samenleving ,, Verover uw geluk Saalborn A. Uit de gedenkschOften der beulen van Parijs 16850789 Sade De Justine Sagan Francoise Les merveilleux nuages ,, Dans un mois, dans un an ,, Aimez vous Brahms ? ,, Un certain sourire ,, Bonjour tristesse Salis J. R. von Rilke in Zwitserland Sand George Francois le Champi Sarma Prof. Dr. D. S. Gandhi's leer Sartre Jean Paul De wegen der vijheid 3 dln ,, De dood in het hart ,, Het oponthoud ,, De jaren des onderscheids ,, La nausée ,, Les mains sales ,, Les mots ,, Materialismus und revolution ,, Les séquestrés d'Altona Sauvy Alfred Het bevolkingsvraagstuk in de wereld Schäfer Wilhelm De levensdag van een menschenvriend Schamelhout Dr. G. De volkeren van Europa en de strijd der nationaliteiten Scheffler Karl De geest der Gotiek 1935 ,, De geest der Gotiek 1935 Schelven Dr. Th. van Wat maakt u van uw leven Schierbeek Dr. A. Goethe als natuuronderzoeker Schierbeek Bert Het boek IK Schi1ler Wallenstein 2 exx ,, Wilhelm Tell SchnitzIer Arthur Therese ,, De eenzame weg ,, Das weite Land ,, Else Schoenberner Gerhard De gele ster. De jodenvervolging in Europa van 1933 tot 1945 Schopenhauer Arthur Aphorismen zur Lebensweisheit über den Tod Schot Aleida bijeengebracht Meesters der Russische vertelkunst Schubart Dr. Walter Dostojewski en Nietzsche ,, De komende Europeesche mensch -12- Schacking Wehberg Die Satzung des Völkerbundes zweite auflage Schulte Nordholt Dr. J. W. Het volk dat in duisternis wandelt Schwab Gunther Bij de duivel te gast Schwarz Bart André De laatste der rechtvaardigen Schwarzschild Leopold De wereld onder hypnose Schweitzer Albert Aus meinem Leben und Denken Seghers Anna Het zevende kruis Servan Schreiber J. J. Luitenant in Algerije Shaw Bernard Pygmalion ,, Short stories. Scraps and Shavings ,, Man and superman ,, Plays unpleasant ,, Sixteen self sketches Shaw Irwin The troubled air ,, The young lions Shelley P. B. The complete poetical works Sieburg Friedrich Drei historische miniaturen Sierksma F De roof van het vrouwengeheim Sikkele rus W. P. van Inleiding tot het nederlands belastingrecht SiOne I Fontamara Sinclair Upton Onze Vrouwe Sinclair Lewis Babbit Singel 262 twee en twintig biografieën Singel 262 Singh Anup Pandit Nehroe Sjahrazad Indonesische overpeinzingen S7auml;lman Sjnéo7eacute;r Noach Pandre Sjolochow Michail De steppen in vuur en vlam ,, Nieuw land onder den ploeg 1936 ,, De stille don 1930 ,, Het lot van een mens Snethlage Dr. J. L. Democratie en dictatuur Snethlage Dr. J. L. Sovjet-Rusland zegt mij iets Soest Mr. A. J. van en Peeters J. B. J. Belastingen Soetendorp J Een staat herrijst Solzkenitsijn A Kanker paviljoen ,, In de eerste cirkel Sombart Werner Sozialismus und soziale Bewegung 1919 ,, Der moderne kapitalismus 4 dln Sorokin P. A. The crisis of our age Speenhoff J. H. Vijf bundels liedjes wijzen en prentjes met pianobegeleiding Spierdijk Jan Bewerking van Perzische kwatrijnen van Baba Tahir Springer Dr. J. L. Existentiële metaphysica Spruyt 0 C. Duitsch zonder meester Spruyt Jo Het vrouwtje op den berg Staargaard U. W. F. Het element van zuiver weten SWlin J Probleme des Leninismus 1929 Stapel Dr. F. W. De Oostindische compagnie en Australië Steen Eric van der Paaltjens Sr. Steinbeck John Wees maar eens koning ,, Muizen en mensen ,, Een handvol goud Stekel Wilhelm Dr Nervöse Angstzustande und Ihre Behandlung ,, Die Geschlechtskalte der Frau ,, Der Seelenarzt Stendhal Souvenir d'Egotisme ,, Egotistische herinneringen Stephens James The crock of gold Stone Irving Lust for life Strauss D. F. Das Leben Jesu 2 dln ,, Der alte und der neue Glaube Strindberg August De biecht van een dwaas Struik A Waakzaamheid tegen het fascisme Suchtelen Nico van Quia Absurdum -13- Van Suchtelen Nico De stille lach ,, Zelfbespiegelingen van Keizer Marcus Aurelius Suys Dr. J. De nieuwe politiek Swanenburg B. D. Iwan de Verschrikkelijke Szczesny Gerhard De toekomst van het ongeloof Tagore R De gast ,, Zwervende vogels Taylor Prof. A. J. P. De oorsprongen van de tweede wereldoorlog Tazelaar C De jeugd van groen 1801-1827 ,, Moderne romankunst 1923 Teilhard de Chardin Pierre Het verschijnsel mens 1958 ,, De opbouw van de toekomst ,, La place de l'homme dans la nature Teirlinck Herman Johan Doxa ,, De Doolage ,, Maria Speermalie 1875-1937 ,, Mijnheer J. B. Serjanszoon orator didacticus ,, Zelfportret of het galgemaal Telders Prof. Mr. B. M. VerzameWe geschriften 6 dln Tenhaeff Dr. W. H. C. Hoofdstukken uit de parapsychologie WiHiams Tennessee A steetcar named desire Tempel J. v. d. Kapitaal en volksinkomen Theophilus P. vert. van De bloemekens van de heilige Franciscus Terpstra Dr. H Buitenlandse getuigen van onze koloniale expansie Jan Mr. Jan den Loche en Spinoza over de tolerantie Thiry Antoon In 't hofken van Oliveten' en VII andere verhalen van simpele menschen Thijn Suzanne van Mijn Spaanse grootmoeder Schrijvers Tien uit het nieuwe Rusland Timmers Prof. Dr. J. J. M. Symboliek en iconographie der christelijke kunst Tolstoi L. N. Anna Karenina deel I en deel 11 ,, Ssewastopol ,, Polikuschka ,, Iwan de dwaas e.a. vertellingen ,, Kindheit Tombroek Dr. W. Uit de Friesche middeleeuwen Toonder J. G. De Schuld Toonder J. G. Kasteel in Ierland Tourneux Maurice Diderot et Catherine II 1899 Townsend Frank Wording Townsend Frank Aarde, hemel, wording Trevor-Roper H. R. De laatste dagen van Hitler Trotzki Leo Mein Leben ,, Die wirkliche Loge in Russland ,, Die neue etappe ,, Grundfragen der Revolution Tsjechow A. P. De zwarte monnik Tuynman Hans full time provo Tyler Parker Chaplin last of the clowns Tze Lieh en Yang Tsjoe Het ware boek der volkomen leegte Ubbink Dr. G. Karakterkundig woordenboek Vaikinger Dr. Hans Nietzsche als Philosoph Vercors La puissance du jour Verwey Albert Proza 10 dln ,, Luide toernooien ,, De oude strijd Viollis Jean L'oiseau bleu s'est endormi Visser Dr. U W de Shinto en Taoisme in Japan Vissering Mr. G. De goudquaestie Vollenhoven Mr. C. van De drie treden van het volkenrecht -14- Vorster Ds. D. A. Nederlandse mystiek(protestant) Vredenburgh van De staatsleer van Hegel Vries Theun de Stiefmoeder aarde Vries Leonard de Venus Lusthof Vriesland Victor van Winterboek Wadman Anne De overwinning van Bjinse Houtsma Walzel Oskar Hendrik Ibsen duits Wanders Dr. A. J. M. In het rijk van zon en sterren Wassermann Jakob Het goud van Caxamalca ,, Der Fall Maurizius Watts Alan W Azië en het avondland Weerlee Duco van Wat de provo's willen Wegner A. T. Fünf Finger über dir Weisz Peter Die Ermittlung Weiss Dr. R. een wereld zonder grenzen Weisenborn Günther e. a. Der lautlose Aufstand Wertheim Prof. Dr. W. F. Chine. Tussen eergisteren en overmorgen Werumeus Buning J. W. F De witte wingerd van Frankrijk Weyden Dr. J. B. v. d. De stamboom van het Existentialisme Whitlau W. A. C. Het argument van Solimon. Opstellen over het gevaarlijke boek Whitson G. J. Structuur en evolutie van het heelal Wiersma Dr. D. Pathologische leugenaars Wiessing H. P. L. Bewegend portret Wilde Oscar Individualisme en socialisme Wilder Thorton Dem Himmel bin ich auserkoren Wittlin Jozef Het zout der aarde Wolf Dr. Herman Nietzsche als religieuze persoonlijkheid Wolff S. de Het economisch getij. Wolkers Jan Gesponnen suiker Wouters Dr. Herman Zwart Afrika Wright Richard Zoon van Amerika Yoessoepoff Prins De dood van Ikaspoetin Yupanqui A Onder de poncho . een indiaanse elegie Mang Inin The vigil of a nation Zarnjatin Jevgeny Teken van Leven Zarek Otto Splendor and shame Zinsser Hans Ratten en luizen Zuidweg Dr. J. J. M De duizend en ein nacht der heiligenlegenden Zuylen Belle van De geschiedenis van Caliste Zweig Stefan Sternstunden der Menschheit ***