Inleiding:

           Officieele publicaties in
                     boekvorm

                                                     van
 
                                 Mr.Drs.A.Börger


Het  "Vademecum Wijsgerige Ideeën"
Het is het minst gevraagde document van deze website; mijns inziens onterecht. Het geeft een gecondenseerde samenvatting van wijsgerige ideeën tot 1955.
Uiteindelijk uitgegeven in eigen beheer in de vorm van een gelijmd boekje in stencil. Er bestaan drukproeven van, gemaakt door een uitgever in Amersfoort, maar dat is blijkaar op niets uitgelopen.


"Mens en Muziek"
Dit werk toont de veelzijdigheid van de auteur, die hierin de ontwikkeling van de geest koppelt aan die van de muziek  Voor muziekanalfabeten hier en daar te technisch, voor de rest zeer lezenswaardig.

De "Toekomst der Wereld" schets de geschiedenis en daaruit afgeleid de potenties voor de toekomst van Europa, China, India en Rusland.
Andere culturen komen niet aan bod. Blijkbaar zag de auteur daar geen rol voor weggelegd in de toekomst.

Bovenstaande  boekjes waren gestencild  netjes gelijmd met een artistieke kaft, maar in eigen beheer aan de man gebracht. 

****        

De antiquariaten van www.antiqbook.nl  hadden tot een paar maanden geleden nog de volgende boeken, die door een uitgever in de handel waren gebracht, in voorraad. Nu zijn ze helaas bijna uitverkocht. Dit wijst op een toenemende populariteit; hetgeen ik maar even toeschrijf aan het bestaan van  deze website.
Ik wil er op wijzen, dat indien U iets vindt m.b.t. Mr.Drs.A.Börger dat nog niet te vinden is op deze website, U mij daarvan in kennis hoort te stellen.

In het boek "Een wijsgerige beschouwing over de ziel" wordt o.a uiteengezet hoe de  menschelijke geest zich verhoudt met zichzelf (zijn Ik), zijn omgeving (het Wij) en  hoe de menselijke geest zich moet uiten in o.a.: cultuur, religie en het denken.
De ontwikkeling van het het begrip, wat het betekent mens te zijn, laat zich hieraan aflezen.  Wat betekenen dromen, enz.enz.
 

"Het eeuwige Rusland" zou in 1947 een opzienbarend boek geweest moeten zijn, omdat hier midden in de koude oorlog de zaken in een wijsgerig-psychologisch-historisch pespectief aan bod komen. Dat dit boek, dat zowaar een tweede druk beleefde maar geen opzien baarde bewijst dat de tijdgeest zich niets aantrekt van een enkeling.
 

"Ratio of Ultima Ratio" (1937) beschrijft o.m. wat men dacht hoe het zou zijn om soldaat in een oorlog te zijn en wat soldaten in WO-1 uiteindelijk werkelijk beleefden.
 De auteur logenstraft o.a. de optimistische denkbeelden van de oorlogsverheerlijker "Ernst Jünger",  die enige tijd geleden weer even aktueel was in de Nederlandse uitgeverswereld.
Het is tevens een waarschuwing tegen het militarisme in een tijd van groeiend fascisme, maar ook hier geld dat tegen de tijdgeest geen boek opgewassen is.
De  titel die de auteur oorspr. in gedachten had was: "Oorlogspychologie", en werd ook herhaaldelijk zo aangekondigd in het tijdschrift "Cultuur".


Uit het boek: "Raad in sexuele nood" van Max Hodann uit 1926 komen alle problemen uit die tijd aan de bod en hoe men er mee moest omgaan.
Het boek werd uitgegeven door de "VERENIGING ANARCHISTISCHE UITGEVERIJ" in Amsterdam.
Mr.Drs.A.Börger schreef hierin een voorwoord; vandaar dat ik er ben toegekomen om het hele boek op de website te zetten.

****

Om makkelijk te kunnen printen heeft  Bert van der Horst een aantal documenten  in pdf-formaat overgezet en beschikbaar gesteld.Uw reacties zie ik gaarne tegemoet in mijn        E-mailbox      (zonder XX)
 

                        Citeer gerust, maar wel met vermelding van de auteur en deze website.

Met vr. gr.

Frank de Zwart        Opsporing en OCR
Harrie Weggelaar    Laatste correctie
 


 
View My Stats