Aangetroffen bij aantekening over Rusland en Polen.
            Geen datering.


 Getallensymboliek.

0 oneindigheidservaring; Nirwana
1 - these         scheppingsenergie
2 - antithese       product hiervan als weerstand, 
             daardoor dualiteit
3 - synthese        

2 - is zoodoende het getal van alle problemen en conflicten.

1,2,3 zijn meetkundig (punt, lijn en driehoek)

4 - verticaal en horizontale tegendelige spanning.
  grond getal van de materie. (kruis)

2 fundamentele spanningen beheersen het leven van de mensch:

ik   ---> <--- buitenwereld
geven ---> <--- ontvangen

De wortels van het bestaan zijn zelfhandhaving en 
gemeenschapsbelang.

5 = 2+3 dualiteit + synthetisch vermogen.

    5 is daardoor het begin van de wisselwerking tusschen 
     geest en stof.

  1 is de scheppingsenergie in aanleg
  2 ,, ,,     ,,    gesteld
  4 is materie in aanleg
  5 ,,  ,,  structureel

6 - moet dus zijn de synthese van 4 en 5,
  het is 2x3 d.w.z. drievoudige dualiteit dus drievoudig
  conflict, weerstand:
  het demoninsche 
  (weerstand tegen het goddelijke, dus geest)
 
   6 is meetkundig 

  7 = 3 + 4 = geest + materie
        grondgetal van het principe persoonlijkheid 
*************************************************************


1 Zon    - bron van het scheppend vermogen en dus van het 
        bewustzijn.

2 Maan   - vermogen om ervaringen vast te leggen en
        productief te maken; het verleden, het onbewuste.

3 Mercurius - denkvermogen door het leggen associatieve 
        verbindingen.

4 Venus   - vermogen tot voelen.

5 Mars   - vermogen tot willen, tot het geven van de stoot
        tot de daad.

6 Jupiter  - het vermogen tot expansie, zielsontwikkeling en
        bewustzijnsverrichtingen.

7 Saturnus  - het vermogen tot contractie, overcontractie, 
        kristallisatie en daardoor ook tot realisatie.
   de zeven zielekrachten.
**************************************************************


De zeven zielekrachten zijn potenties, die als 
8 of tot 8 verkeeren.
      
8 = 3+5; de scheppingskracht drijft den mensch in de
          problematiek, die als 9 wordt opgelost door de
          triomph van den geest op de materie. 
9 = 3x3

10 realisatie van den hoogeren levensvorm. 
  10 = 1+2+3+4
  10 daardoor het getal van de mensch in actie, die vorm tracht te
  geven aan wat in hem leeft.

11 het "gekkengetal"is dan als vervolg op 10 het getal van het 
  unieke, waarvan de beteekenis kan varieeren van het absurde tot 
  het geniale; vormgeving van het alleeen maar eigene;
  daarentegen is: 

12 een verdere phase, waarin wordt uitgedrukt, dat men doel heeft 
  aan een hoogere, grootere totaliteit.

In 11 wordt de mensch dan weg om zijn persoonlijke aanleg uit te drukken;
in 12 slaat hij om van het persoonlijke in het algemeen. 12=3x4

3 is de grondwet van alle wording
7 waardig zijn de bouwkrachten
12 is het grondpatroon van het wordendt geheel, 
  het getal van de cosmos als uitgangspunt,
  het getal van die sub-menschelijke harmonie, waarin de mensch
  wel geplaatst, maar niet thuis is.

(12 teekens heeft de dierenriem)

De kunst van het menschelijk leven is dus om op de juiste wijze de 
7 oerkrachten der persoonlijkheidsontwikkeling te doen aangrijpen
op de 12 departementen der scheppingstotaliteit.

Wie buiten 12 treed, treedt buiten den veiligen kring de onbewuste
kosmische harmonie. 
Daarom is men bang om 13 - het "ongeluksgetal".

13 is het getal van de nieuwen (boven natuurlijken) cyclus, 
  die met den meensch begonnen is.

12 is het voorspel. Met 13 begint den menschelijke tragiek.
  Wie er doorheen komt tot 14 =1x7.
  14 jaar = puber

21 = 3x7 - rijpheid voor scheppend leven. Meerderjarig.

1e 7 jaar - bouwkrachten.
2e 7 jaar - ervaring.
********************************************************************