<


Inleiding:

Brochures  

voor een breed publiek  

 1935-1940    


In de tijd dat Mr.Drs.A.Börger aktief was in allerlei bewegingen, schreef hij ook brochures voor een breed publiek.
Voor de Maltusiaanse Bond (voorloper van de bond voor sexuele hervorming),
maar ook voor vredesbewegingen, waarvan helaas slechts één protestpamflet : Ossietzky en Mühsam / zij die sterven tot nu toe is opgedoken.

De brochres staan zoveel mogelijk in in tijdsvolgorde.
Soms aan de hand van een jaartal door de uitgever, soms aan de hand van historische feiten."Modern Europa en wat er van te verwachten is." is van vóór 1933 want Mussolini wordt aangehaald als zijnde nog levend en Hitler komt in het hele document niet voor.
Als er over "dè oorlog" gesproken wordt, gaat het over WO1.
Ook de overige brochures zonder datum kunnen vanwege hun verschijningsvorm en uitgever tussen 1933 en 1936 geplaatst worden.

"De sexueele en psychologische verhouding tusschen man en vrouw" is van vóór 1936.
Börger hekelt in deze brochure van 15 pagina's de toenmalige man/vrouw-verhouding.
We kunnen concluderen dat er wat dat betreft wel iets veranderd is, maar tegelijkertijd beseffen we, dat er talloze problemen voor de vrouw zijn gebleven en bijgekomen.
De vrouw b.v. moet nu persé in tegenstelling tot haar moeder carrière maken en deelnemen aan het betaalde arbeidsproces, wat tot gevolg heeft, dat ze er niet meer toekomt om kinderen te baren, laat staan om ze fatsoenlijk te verzorgen.
Was er vroeger altijd wel een oma, tante of buurvrouw om de kinderen op te vangen, tegenwoordig heeft iedereen het "druk".
We geven haar groot gelijk niet meer dan zo'n 1,5 kind te willen baren!

"Het sexueele vraagstuk en de jeugd" (1936)  lijkt misschien hedentendage met alle (vooral uiterlijke) sex die over ons uitgestrooid wordt, overbodig.
Bij het lezen van dit pamflet echter realiseert men hoe oppervlakkig - ook nu nog - met sexualiteit wordt omgegaan.
Een aanrader voor tieners en ouderen.

"Redelijkheid en Geboorteregeling"  (1936)  Met verbazing las ik over de eigenaardige opvattingen die in de vorige eeuw leefde en waarmee Börger uiteraard afrekent.
Lezenswaardig is de scriptie van Jozefien Borms waar Börger geciteerd word.

Ossietzky en Mühsam zij die sterven. (1935); een brochure van het Ossietzky-commité die niet in de smaak viel bij de Centrale inlichtendienst.  
Zie:   Verslag Centrale Inlichtingendienst


Frank de Zwart                 Email  
 
 

View My Stats