"De Zauberflöte”

Het boek “De Zauberflöte” drukt ons bij lezing weer eens op het feit. Dat de goden van allerlei volken van duizenden jaren voor Christus tot op heden, allen deelstructuren zijn van de menselijke geest. Het zijn ware geestverschijningen die diep uit het onbewuste te voorschijn komen om d.m.v. de mythe een zelfstandig leven te gaan leiden in de godsdienstige wordingswereld van het geloof. Het zijn onbegrepen gedeeltelijke waarheden. De hedendaagse mens heeft tot taak om alle godheden uit het verleden inclusief de huidige aanbeden christen “God”, die ook uit een mythe bekend is te analyseren en op een ontwikkelingsrij te plaatsen. Slechts dan, op deze wijze kunnen we van geloof tot inzicht komen omtrent de toch nog altijd onbegrepen waarheid van de mens voor zo ver die te begrijpen is. Per slot van rekening is geen menselijke gedachte waarheid een waarheid voor eeuwig. Niets blijft ooit bij het oude, alles ontwikkelt zich hetzij positief of negatief. Daarom is het dogma niet houdbaar op de duur en verder volkomen onwetenschappelijk. Toch moet de mensheid de gang van het geloof gaan, wil zij uiteindelijk tot waarheid komen omtrent haar “Zelf”.

***