Band 2 4.

De opdracht aan de mens, vervolg.

435 Wij vochten tegen Hitler. "Alle kwaad ligt bij de Joden en de Russen" zei hij. De Joden hebben we geschrapt, de Russen overgehouden. DAAR is het kwaad, zeggen de leiders nu. DAAR, achter het ijzeren gordijn. NIET HIER .

Zo kunnen ze zonder erg de godvergeten zonde begaan van de kernbewapening. Dat zien ze niet eens, rustig spelen zij met de gedachte van de volledige uitroeiing van heel de mensheid, OMDAT ZIJ ZO ZUIVER ZIJN , en dáár al het kwaad woont, alléén daar. Heil Hitler !!!

450 Ze weten het niet, neem het ze maar niet kwalijk.

U krijgt'een eis mee naar huis!

Projecteren van het kwaad zit zelfs in de opmerking " Ja, als hjij maar niet.... Zo gooit men het buiten zichzelf. Ook collectief doet men dat. De kernbewapening is iets ontzettends. Is nooit opgekomen in de scheddél van welke waanzinnige heer.... Heel de mensheid verwoesten onze politici en vakbondsleiders spreken a erover alsof zij God zelf zijn.

471 Ze weten niets!! Daar zijn ze te stom voor.

"zachte" kern is niet mogelijk, noch ""schone".
De leiders van de massa zijn blind. Een kwestie van " de blinden die de blinden geleiden" ( Nieuwe Testament)) om samen in gracht te geraken.

482 De massa kan niet helpen dat zij zó is. Is zé geworden omdat zó de geschiedenis van de mensheid is, dat we nu een episode bereikt hebben, waar we doorheen moe- ten. De Blinden weten het niet. ZIJ WILLEN ZICH ZELF NIET KENNEN.

" Het kwaad is elders " Ze weten niet dat in IEDER mens z'n eigen kwaad woont.

497 Dat hij zal moeten willen leren kennen en waarmee hij op goede voet moet zien te komen. Verzoenen met het kwaad. Dat ook positieve waarde heeft.

Om te beginnen moet het erkend worden. Wie dat niet wil, wil niet bewust worden van zichzelf, wil zichzelf niet kennen en kan dan ook nooit komen tot een autonome wil, al heeft de wil van de Renaissance zich nog zo veel verbeeld.

Wie niet bewust wil worden laat groot deel van zijn psychische totaliteit in het duister, waar het een macht is, DIE HEM BEHEERST en die zich van zijn IK niets aantrekt.

515 In het duister waar heerst de collectieve macht, die alle mensen stuurt om dit IK te dwingen te doen wat het nooit gedroomd had te zullen willen doen.

524 De toestand in Duitsland leidde tot slapheid van het volk. En toch had de bourgeoisie een ethiek,een echte, en echte idealen. Grote. Het liberalisme.
Dat was de idee van de vrijheid van de mens! Men wist van het onbewuste niets af. Dat was een heteronome macht, alleen te overmeesteren door hem bewust te maken.
Eerst noodzakelijke: wees eerlijk tegenover jezelf !
Wie zichzelf niet wil kennen Wordt nooit autonoom, wordt altijd meegesleept. In bepaalde situaties delft hij het onderspit.
HET GAAT OM DE AUTONOME MENS.
De Renaissanceemens verbeeldde zich dat alles kon met willen. Fout.
Men moet dan ook eigen kwaad kennen, want dan pas weet men wat het is, waard is.

Wat er in een mens leeft. Niet te veel vertrouwen op sublimering, waar psychoanalyse over spreekt. Chirurg enz. kan best goeddeels sadist blijven.

Super-voorbeeld: Torquemada! Trad op voor zoete Jezus enz. Asceet. Maar bedacht de afgrijselijkste folteringen enz., liet massa's verbranden enz. Was een pure sadist gebleven, in soutane.

We moeten de moed hebben te erkennen dat NIEMAND enkel goed is en dat ieder zijn eigen kwaad in zich meedraagt. Niets aan te doen. Zijn we mee geboren. NIET V E R D R I N G E N!!
Ieder mens heeft zijn eigen onreinheden en kwaad (Is z'n eigen Noodlot) Daar moet men mee in het reine zien te komen, dat in zich integreren, met eigen goede tot eenheid brengen. Die mogelijkheid heeft iedereen.

Het kwaad: het natuurlijke, de driften, het overheerst worden. Wezenlijk IK is autonoom, is HEER DER WERELD. Niet inkrimpenpen!

---