Sublimering.

Een rivier is de mens, die er op uit is iets nieuws te beleven.

Uit de zee, die in de oudheid werd ervaren als het collectief onbewuste., komt de geest uit de kruik te voorschijn. Elk mens heeft in zijn zieleleven ook elementen zitten van het collectieve onbewuste.

Jung, de Zwitserse arts en dieptepsycholoog noemt dit archetypen, neerslag van ervaringen van de mensheid.

De geest die uit de kruik opstijgt komt hier niet uit de buitenwereld maar uit zijn eigen ziel. Als een mens zich openstelt voor hetgeen in hem bewust wil worden, kan dit ook en mede door middel van Yoga beoefening, waarbij men komt tot het nulpunt en uitschakeling van het bewuste, en dan doet hij een wonderlijke ontdekking dat er een hele wereld in de diepte van zijn ziel leeft. Dit is menigmaal dezelfde wereld waaruit de dromen te voorschijn komen of in kunstwerken van kunstenaars.

Uit het onbewuste van een mens komen hartstochten los, waarvan hij het bestaan niet wist, het is een dreigende geest die menigmaal opduikt. Er zijn veel driftkrachten in de ziel en hij wil zichzelf niet verliezen. Hij moet deze driftkrachten weer de baas worden en zijn beheersing terugvinden. Dan wordt de geest weer opgesloten, maar is dan verwerkt door de persoon zodat er iets in hem veranderd is.

Zijn zieleleven is als het ware gesublimeerd.

A.F.C.
Uit Wikipedia:


Sublimering (Duits: Sublimierung) is een term uit de psychologie, die voor het eerst werd gebruikt door Sigmund Freud. Hij doelde hiermee op het omzetten van oerdriften in sociaal of maatschappelijk geaccepteerde vormen. Zo kunnen oerkrachten als angst, seksualiteit en agressie gekanaliseerd worden en omgezet in ambitie voor werk, kunst, wetenschap enzovoort.

Als een scholier bijvoorbeeld voor zijn eindexamen zit, gaat dit gepaard met veel stress en spanning. Hij kan nu dit negatieve gevoel omzetten in positieve energie door hard aan de studie te gaan. Iemand die veel onverwerkte woede of agressie heeft, kan dit in goede banen leiden door bijvoorbeeld te gaan sporten.

Sublimering wordt gezien als een psychologisch afweermechanisme, omdat het zich overgeven aan oerdriften als bedreigend wordt ervaren voor het sociaal functioneren. Sublimering speelt dus een belangrijke rol in het welzijn en de geestelijke balans.

Soms wordt ook de term sublimatie gebruikt, maar om verwarring met de natuurkundige term te voorkomen, heeft in de psychologie het woord sublimering de voorkeur.