Harrie Weggelaar.

Ja, die van de website: "Atomen bestaan uit  ruimteschepen"

Harrie heeft meer dan 15 jaren lang, praktisch alle documenten gekuist van tik- en OCR-fouten.
De website is hierdoor een stuk professioneler geworden.

Ik heb wel commentaar
gekregen vanwege Harrie's gedachtegoed, maar hij is de enige die zich buiten mij heeft ingespannen om het gedachtegoed van mr.drs.a.Börger toegankelijk te maken.

Frank de Zwart

***