Eerste pagina van 26 pagina's, (de overige pag. niet opgenomen)
Laatst  vermelde datum:  1928
Zeerecht