Diversen.

Uit de nalatenschap kwamen diverse documenten te voorschijn die van belang kunnen zijn.
Om de het toekomstig onderzoekers makkelijk te maken, ben ik bezig verschillende document te scannen.

Het document over "HET NIEUWE ZEERECHT" vermeldt ook Mr. R.P.Cleveringa Jzn. 
A. Börger werkte enige tijd voor een advocatenkantoor. Dit document zou een bevestiging kunnen zijn.