Index-
pagina
Beste Frank, Ik zou wel leuk vinden en heel erg waarderen als je op je home page als notitie zou vermelden dat mohammedaan een oude benoeming is en in principe geen recht doet aan iemand die moslim (afgeleid van Islam) is.

Yavuz Tona

Uit het vanDale woordenboek;
--Mohammed (de ~ (m.)) belangrijkste en laatste profeet van de islam, die leefde van ongeveer 570 tot 632
--mohammedaan (de ~ (m.), -danen) oude benaming voor moslims
--mohammedaans (bn.) islamitisch
--mohammedanisme (het ~) islam

 

Christenen en boeddhisten volgen de levenswijze en leer van resp. Jezus Christus en Boeddha.
Naar analogie daarvan is waarschijnlijk het begrip mohammedaan (volgeling van Mohammed) ontstaan.
Islamieten echter zijn van mening, dat Mohammed de Koran heeft geciteerd door ingeving van Allah.
Mohammed is dan slechts een schakel tussen Allah en de mensen. Zij volgen dus Allah en noemen zich Islamieten (Islam = onderwerping aan de wil van God en niet van Mohammed).
Hoewel genoemde andersgelovigen en athe´sten wel zullen proberen op bovenstaande iets af te dingen, is het correct om de opvatting van een bevolkingsgroep te volgen en te spreken van Islamieten i.p.v. Mohammedanen.
Onderstaande tekst geeft kort en bondig de verschillen tussen moslim en Mohammedaan uit Wikipedia.

Moslim: Een moslim (Arabisch: moslim) is letterlijk: iemand die zich overgeeft, waarbij gedoeld wordt op de overgave aan Allah.
Moslim kan dus ook in een bredere context gebruikt worden. Meestal wordt met een moslim een aanhanger van de islam bedoeld, ook hier in dit artikel. Andere termen voor een moslim zijn islamiet of de verouderde benaming mohammedaan.
Moslims zelf gebruiken meestal het woord moslim, in tegenstelling tot de door hen fel afgewezen Europese aanduiding mohammedaan. Het synoniem muzelman komt van het Turkse musluman dat weer afgeleid is van het Perzische meervoud musliman. Moslims wijzen er vaak op dat de woorden islam en moslim verband houden met het Arabische woord voor vrede: salam. Ze zijn alledrie afkomstig van dezelfde drieletterige wortel S-L-M, die onder andere "zich overgeven, onderwerpen" betekent.

 

Moslim versus mohammedaan:
Vroeger gebruikte men in Europa vaak het begrip "mohammedaan" (een volger van Mohammed) om een aanhanger van de islam aan te duiden. In de twintigste eeuw is deze term in onbruik geraakt. Omdat "moslim" in godsdienstige en filosofische zin "iemand die zich overgeeft aan God en Zijn wet volgt" betekent, heeft deze term tevens de voorkeur van moslims zelf. Een mohammedaan echter refereert aan iemand die Mohammed volgt, maar moslims geloven dat zij God volgen en Mohammed is slechts Gods boodschapper.

Groeten,

Yavuz Tona

 

PS

In de tijd dat dit geschreven werd, was "Mohammedaan" een geaccepteerde term en als zou de tekst nu zijn geschreven, dan had B÷rger vast islamiet/moslim gebruikt. Bovenstaande is geen pleidooi om in alle documenten "mohammedaans" te vervangen door "islamitisch" en "mohammedaan" door "moslim", maar wel om de bezoekers van deze website van bovenstaand historische ontwikkeling op de hoogte te brengen.