Greep uit lezingen en cursussen van Mr.Drs.A.Börger.

(Opgetekend door C. Joon -cursist-) Ook vóór 1940 werd Mr.Drs.A.Börger veel gevraagd als spreker.

Uit de monden van oud-cursisten heb ik o.a. vernomen:

-"De Vrouwen vredesbeweging"

-"Stichting ter bevordering van de Moderne Muziek"

-"de Maltusiaanse bond" (voorloper van NVSH)

-Diverse Marxistische en Anarchistsche groeperingen.Als iemand iets vindt in de archieven van bovenstaande bewegingen

vertrouw ik erop dat ik geïnformeerd wordt.Hier volg de lijst van C.Joon:                  (z=zondaglezing)

                                                (een getal=aantal kursusavonden)                              1945-19461945-1946               Het Wijsgerig Denken (Kennisleer en Wijsbegeerte.)    12

maart/appril 1946       De Kunst                                               6

mei/juni 1946           Bijbel                                                 6

14-5-1946               Tienjarig bestaan Studiekring

jan./febbr. 1947        Occultisme en de geestelijke verwording                6

12-1-1947               Maatschappij en gemeenschap                            z

26-1-1947               Individualisme en communisme                           z

09-2-1947               Het Personalisme                                       z

23-2-1947               Het recht van revolutie                                z

09-3-1947               De grondrechten                                        z

23-3-1947               De staatstaak                                          z

mrt/apr 1947            Over de Kunst                                          6

06-04-1947              Paasrede                                               z

10-04-1947              Samenvattende conclusie                                z

okt/dec. 1947           De Mens                                                6

18-01-1947              Leenardo da Vinci en de Renaissance                    z

                                194801-02-1948              Voltaire, apostel van het verstand                     z

15-02-1948              Rousseau, man v.d. daad, vcorber. fr. revol.           z

29-02-1948              Erarmus, hoog geleerd begin v. nederl. geest           5

14-03-1948              Fugo de Groot, ontwikkel. v. Erasmns tot wereldidee    z

28-03-1948              Rembrandt, nederl. idee als verinnerlijkt licht        z

11-04-1948              Dostojewski, geest var Rusl. t/o die v.D.W.            z

febr/mrt 1948           Ethiek                                                 6

apr /mei 1948           Clublessen wijsgerig denken

02-11-1947              Tolstoi, mens en idealiteit                            z

16-11-1947              Heinrich Heine, liefde-dichter                         z

30-11-1947              Schopenhauer                                           z

14-12-1947              Nietzche,  als denker en dichter                       z

28-12-1947              Goethe,    als denker en dichter                       z

nov. 1948               De Ziel der Mensheid                                   6                                 1949   06-02-1949              Charles S. Chaplin                                     z

20-02-1949              B. Spinoza, negatie der joodse gedachte                z

06-03-1949              Willem de Zwijger, vertolker nederl. idee              z

20-03-1949              Karel XII v. Zweden, avonturier op de troon            z

03-04-1949              Jeanne d'arc                                           z

17-04-1949              Paasrede                                               z

febr./maart 1949        Wording des Geesten                                    6

10-10-1949              H. de Balzac                                           z

24-10-1949              Frederik de Groote                                     z

07-11-1949              Robespierre                                            z

21-11-1949              Napoleon en de poolce idee

05-12-1949              Madame Curie-Sklodowska                                z

19-12-1949              Christus, de geriale idee der waarheid                 z

26-09-1949              Frederic Chopin                                        z

nov/dec. 1949           Mensenkennis                                           6                                1950febr/mrt 1950           Mens en Muziek                                         6

okt/nov. 1950           Over de persoonlijke Vrijheid                          6                                1951febr/mrt 1951           Herwaardering aller waarden                            6

mei/juni 1951           Bijbelverklaring                                       10

30-09-1951              Madame Bovary v. G. Flaubert, hunkering n/liefde       z

14-08-1951              De Waterman (A.v.Schendel), over idealisten            z

18-10-1951              Dokter Faustus (Th.Mann) geniaal musicus               z

okt/nov. 1951           De psychologie v.d. godsdienst                         6

11-11-103               Moderne Amrikaanse romankunst                          z

25-11-1951              "Totentanz" (A.Strindberg) grote probleem de vrouw.    z                                1952nov.'51  mei 1952       Privé cursussen diepte-psychologie               2x   

09-12-1951              In de schaduwen van morgen. (Prof. J. Huizinga)        z

23-12-1951              Kerstlied in Proza (Ch.Dickens)                        z                                195320/1 en 3/2-1952        J.Paul Sartre ( Tussen de raderen, De teerling

                                             is geworpen en De walging      2x z

17-02-1952              Verover Uw Geluk ( Bertr. Russell )                    z

febr./mrt 1952          Wijsgerige beschouwingen over het Heelal               6

2 en 6 mrt 1952         Moderne Amerikaanse toneelkunst                     2x z

mrt/apr. 1952           De moeilijkheden bij de Opvoeding                      6

30-03-1952              Heeft de westerse cultuur toekomst ?                   z

13-Q4-1952              Paasrede                                               z

mei 1952                Div. lezingen over sexuële voorlichting aan kinderen    

28--O9-l952             Psychologie v.d. Moderne kunst. Pastische kunst        z

12-10-1952                      idem                    Muziek                 z

26-10-1952                      idem                    Litteratuur            z

okt/nov. 1952           Onbewuste ondergrond v. onze catastrofale

                        wereidsituatie                                         6

09-11-1952              Liefde.en Huwelijk in de moderne kunst                 z

23-11-1952              Betekenis films v. Ch. Chaplin                         z

dec. 1952               Faust ( cursus in klein verband )

07-12-1952              Het liefdebegrip  bij Dostojewski                      z

21-12-1952              De Groot-inquisiteur van Dostojewski                   z

okt/nov 1952            Bijbel  ( in Zaanstreek )                             10

25-12-1952              Kerstlied in Proza ( Zaanstreek )                      z                                1953jan. 1953               Onbewuste Achtergronden. ( " )

18--01-1953             De jaren des onderscheids, J.P. Sartre                 z

01-02-1953              Het Oponthoud                   ,,                     z

15-02-1953              De dood in het hart             ,,                     z

febr/mrt 1953           Leven of Denken                                        6

01-03-1953              Joachim van Babylon    ( Marnix Gijsen )               z

15-03-1953              Amerika ( Fr. Kafka )                                  z

29-03-1953              De vrouw van Rome ( A.Moravina )                       z

12-04-1953              Famlet ( Shakespeare                                   z

04-10-1953              Vincent van Gogh                                       z

18-10-1953              H. de Toulouse Lautrec                                 z

01-11-1953              Louis Couperus en de Tachtigers                        z

15-11-1953              Het Expressionisme                                     z

10/12-1953              De droom en haar betekenis voor het onbewuste

                        der persoonlijkheid                                    6

29-11-1953              De abstractie in de hedendaagse kunst                  z

13-12-1953              DE komende mens                                        z                                195417-01-1954              Belangrijke personen van nu P. Nehroe                  z

31-01-1954              Mao Tse Tung                                           z

febr./mrt 1954          Parapsychologie                                        6

14-02-1954              Albert Einstein                                        z

22-02-1954              Albert Schweitzer                                      z

10-03-1954              Sigmund Freud                                          z

38-03-1954              Angst en vrijheidsverlangen                            z

11-04-1954                      idem                                           z

25-11-1954                      iden                                           z

03-10-1954              Frankrijk (Wat is van modern Europa te verwachten      z

17-10-1954              Duitsland                               idem           z

31-10-1954              Nederland                               idem           z

okt/nov. 1954           De tragiek van het verstand                            6

14-11-1954              Engeland (Wat is v. Europa te verwachten),             z

28-11-1954              Italiu.                         idem                   z

12-12-1954              Spanje                          idem                   z                                195523-01-1955              Ver. Staten v. Amerika                                 z

06-02-1955              Sovjet Unie                                            z

20-02-1955              India                                                  z

febr/mrt 1955           Cultuur en techniek, conflict en verzoening            6

21-03-1955              inleiding bij de film "Gevoel van Depressie       (forel

03-04-1955              Rassenvraagstuk : Het anti-semitisme                   z

04-04-1955              Inl. bij film "inleiding tot een leven"            (fore

12-04-1955              Kunnen wij de wereld veranderen ?                      z

17-04-1955              Discriminatie jegens kleurlingen                       z

18-04-1955              Inl. bij film "Verlegenheid"             (Forelst.)    z

19-04-1955              Kunnen wij de wereld veranderen ?                      z

26-04-1955                      idem                                           z

03-05-1955              Schuld en Boete, conclusie winterserie                 z

03-05-1955              Kunnen wij de wereld veranderen ?                      z25-09-1955              Het temmen van de mens                                 z

09-10-1955              Is de welvaartsstaat te rechtvaardigen ?               z

23-1Q-1955              Is de godsdienst tegenwicht tegen de

                        huidige daemonie ?                                     z

okt/nov. 1955           De Eenzame en de Menigte                               4

20-11-1955              De getemde mens en de vrije wil                        z

20-11-1955              De getemde mens en het commisme                        z

21-10-1955              Toelichting bij film "Een uur verlof"

04-12-1955              De invloed   v.h. communisme op de ziel

                        van Rusland                                            z

13-12-1955              De psychol.     verhouding S.U. en Azië                                                 195615-01-1956              De verschillende vormen v.h. geweld                    z

29-01-1955              De historische ontwikkeling der openbare

                        geweldpleging                                          z

12-02-1956              Inleiding bij film over Hitler-Duitsland

jan/febr 1956           Het Heelal                                             4

16-02-1956              Is Duitsland een eenhold ?                             z

11-03-1956              Christendom en Gandhisme                               z

mrt/apr. 1956           Wording des geestes                                    4

25-03-1956              Paasrede  (Wedergeboorte zoals bij Rembrandt)          z

08-04-1956              Het scheppende onbewuste.  De primitieve kunst         z

22-04-1956                          ''             De moderne kunst            z

30-01-1956              Rembrandt van Rijn                                     z

14-10-1956              Het karakter onzer huidige beschaving                  z

28-10-1956              Het huwelijk in de    ,,   maatschappij                z

okt/nov. 1959           Het conflict tussen het onbewuste en de werkelijkheid  z

idem                    Forelstichting, 5 inl. bij films m. discussie

11-11-1956              De geestelijke nood der jeugtd                         z

25-11-1956              De crisis der religie                                  z

09-12-1956              De automatisering                                      z

23-12-1956              Kerstrede                                              z                                195720-01-1957              Algem. beschouwing over ondergang en

                        wedergeboorte der cultuur                              z

jan/febr 1957           Wording der Vrijheid                                   4

03-02-1957              De europeese cultuur                                   z

13-12-1957              Het Christendom, en zijn mislukking

03-03-1957              De oorlog als cultuurschepper en cul-

                        tuurvernietigende factor                               z

mrt/apr 1957            Het ontwaken der mensheid                              4

17-03-1957              Liefde- en gemeenschapsleven                           z

31-03-1957              Haat en misdaad als functies in het cul-

                        tuurproces                                             z

14-04-1957              Paasrede

13-10-1957              De Technocratie                                        z

okt/nov 1957            Op leven en dood                                       4

27-10-1957              De moderne vrouw                                       z

10-11-1957              Wat beginnen we met de vrije tijd ?

22-11-1957              Filmbespr. Forelst. Het hoofd v.h. gezin

28-11-1957                       ,,         De Paraplu

24-11-1957              De jeugd en het materialisme                           z

08-12-1957              Nw.Cuinea, politiek of paedagogisch                    z

22-12-1957              Kerstrede. Is vrede op aarde mogelijk                  z                                195819-01-1958              Dictatuur en democratie                               z

02-02-1958              Levensangst                                            z

jan/febr 1958           Het oervrouwelijke                                     4

16-02-1958              De mens en zijn normen                                 z

02-03-1958              Werkt de mens nog ?                                    z

16-03-1958              Politiek contra vrijheid                               z

30-03-1958              Paasrede. Christendom en Boeddhisme                    z

mrt/apr  1958           De moderne vrouw                                       4

13-04-1958              Wording van het socialisme                             z

12-10-1958              De wetenschapsmens als vredesfactor                    z

okt/nov. 1958           De individuatie                                        6

26-10-1958              Noodzaak herwaardering v. mens als individu

09-11-1958              Opvoeding en vrede                                     z

23-l1-1958              De kloof tussen Oost en West                           z

07-12-1958              De Ver. Naties en de vrede                             z

21-12-1958              Kerstrede                                              z                                195925-01-1959              De tendens naar dictatuur                              z

08-02-1959              Gaat Europa onder ?                                    z

22-02-1959              Heeft de jeugd een taak ?                              z

febr/mrt 1959           De bijbel in het licht van de strijd tussen

                        Grote Moeder en Grote Vader                            6

O8-03-1959              De spanning tussen maatschappij en individu            z

22-03-1959              Paasrede                                               z

05-04-1959              De angst als politieke en econ. factor                 z

19-04-1959              De crisis van het Ik                                   z

mei 1959                beoloten cursus Dostojewski Schuld en Boete            6

04-10-1959              De mens als tragische figuur                           z

18-10-1959              De mens als Don Quichote                               z

01-11-1959              De vrouw als tragische figuur bij uitstek              z

okt/nov 1959            De christel. idee als aardse werkelijkheid             6

15-11-1959              Geschiedenis van Europa als tragisch gebeuren          z

29-11-1959              Het tragisch element in de huidige wereldsi-

                        tuatie en latente honger naar het tragische            z

13-12-1959              Wat is nodig ? Een nieuwe god of een nieuwe

                        mens ?                                                 z                                196017-01-1960              Schiller's "Don Carlos"                                z

24-01-1960              Toel. bij film "Ie Blg en Eerbel', Forelst.            z

31-01-1960              het ethische beginsel                                  z

febr/mrt 1960           De russische litteratuur                               6

14-02-1960              Ethiek en Nationalisme                                 z

28-O2-1960              Ondergang Ethiek in Materialisme                       z

13-03-1960              De zedelijke katastrofe als politieke werke-

                        lijkheid                                               z

27-03-1960              De voortdurende triomf v.h. fascisme                   z

10-04-1960              Paasrede. Idee der ethische wedergeboorte              z

24-04-1960              De ethische mens als de tragisch verhevene             z

mei 1960                Besloten cursus Shakespeare                            6

25-09-1960              Magie en Techniek                                      z

09-10-1960              De hedendaagse Europeaan en de mythe                   z

23-10-1960              De spanning tussen het huidige bewustzijn en

                        het traditionele godsbegrip                            z

okt/nov 1960            De Mens in het Heelal ( Verschijnsel mens,

                        Teilhard de Chardin )                                  6

06-11-1960              Vraagstuk v. leven en dood in onze tijd                z

20-11-1960              De uitholling der autoriteit                           z

04-12-1960              De bevolkingstoename als politieke factor              z

18-12-1960              Kerstrede. Europa staat voor nieuwe glorie             z                                1961jan. 1961               Kinderen en Teenagers. Forelst.                        3

15-01-1961              Het individu in verhouding tot zichzelf                z

24-01-1961              De kerken als remmende factor t.a.v. vrede

                        en vrijheid                                            z

12-02-1961              Het huwelijk en de persoonlijke vrijheid               z

febr/mrt 1961           De vrouwelijke emancipatie als voorwaarde

                        voor verdere ontwikkeling der mensheid                 6

26-02-1961              Het individu in verhouding tot buitenwereld            z

12-03-1961              individualisme of collectivisme ?                      z

26-03-1961              Paasrede

apr/mei 1961            Peer Gynt. "Nora," enz. v. R. Ibsen

24-09-1961              Wat is democratie ?                                    z

08-10-1961              Opkomst en ondergang v.h. individualisme               z

22-10-1961              het ontwaken v.h. tragisch besef                       z

okt/nov 1961            Het Bewustzijn, zijn wezen en wording                  6

05-11-1961              Amerika Z

19-l1-1961              Van poorter tot Europeaan                              z

14-01-1962              Het teloorgang v.d. zedelijke doelstellingen           z

28-01-1962              De geestelijke crisis v.d. 20e eeuw                    z

11-02-1962              Het existentialisme ais filos. erkenning v.h.

                        individuele gevoel voon verlorenheid                   z

feb/mrt 1962            De ontwikkeling v.d. persoonlijkheid                   6

25-02-1962              De spanning tussen West en Oost als spanning

                        tussen fascisme en communisme                          z

11-03-1962              De idealistische gemeenschapsidee

25-03-1962              De strijd tussen de generaties                         z

08-04-1962              Paasrede

   ?                    Moderne Kunst.

23-09-19~2              De staat als proces                                    z

06-10-1962              Staatkunde en werkelijkheidszin                        z

20-10-1962              Charles de Gaulle                                      z

okt/nov 1962            De mens in de huidige wereld.                          6

04-11-1962              Europa als Niemandsland                                z

18-11-1962              De crisis van de individu                              Z

02-12-1962              De drecm. der mensheid (haar eenwording)               z

16-12-1962              Kerstrede.                                             z                                196327-01-1963              De dood als levensvoorwaarde                           z

10-02-1963              Levenskunst                                            z

24-02-1963              Levensangst                                            z

feb/mrt 1963            Het godsbegrip van T.de Chardin                        6

10-03-1963              Hedendaags Pri~nitivisme                               z

24-03-1963              Communisme en Christendom                              z

07-04-1963              Paasrede                                               z

21-04-1963              Het conflict in de wereldziel                          z

mei 1963                Besloten currsus: Dieptepsychologie en moderne

                        litteratuur

29-09-1933              Louis Couperus                                         z

13-10-1963              Nikita Chroestjov                                      z

okt/nov. 1963           De positieve en negatieve aspecten v.h. Christend.     6

27-10-1963              Der Stelivertreter ( Hochhuth                          z

10-11-1963              Gij zult niet echtbreken                               z

20-11-1963              Der Stellvertreter ( zaan)

24-11-1963              Eerzaam verzet                                         z

27-11-1963              De dood als levensvoorwaarde. (Zaan)

8 -12-1963              Schuld en Boete                                        z

11-12-1963              Levensangst ( Zaan)

22-12-1963              Kerstrede                                              z                                196426-01-1964              Meningen v.e. Clown     (H. Boll.)                     z

31-01-1964                      idem              (Zaan)

09-02-1964              Het antisemitisme                                      z

23-02-1964              De toenemende prostitutie                              z

                                  idem    (Zaan)

feb/mrt.1964            De europese idee                                       6

14-02-1964              Bonapartisme en Gaullisme ( Zaan )

08-03-1964              Het conflict S.U. - China                              z

23-03-1964              Paasrede                                               z

05-04-1964              Biljarten om half tien ( H. Boll.)                     z

19-04-1964              De Teen-ager-Cultuur                                   z

apr/mei 1964            De psychologie van Jung                                6

27-09-1264              Tragisch Europa. De verblinding v.b. wereld

                        deel v.d. Geest                                        z

11-10-1964              Oecumene of religieuse revolutie ?                     z

02-10-1964              De verblinding v.h. Werelddeel v.d. Geest (Zaan)

16-10-1964              Oecumene of religieuse revolutie ? ( Zaan)

25-10-1964              Eros en Psyche                                         z

30-10-1964                    iedem       (Zaan)

08-11-1964              Masssavlucht in de waanzin                             z

22-11-1964              Het dodelijk gevaar der ongeleide massa                z

nov/dec. 1964           Mens en Heelal                                         606-12-1964              De "frisch und fröhliche" zelfvernietiging.             

20-12-1964              Kerstrede.                                196517-01-1965              Waar is nog recht te vinden ?                          z

31-01-1965              Kan men door z'n levenshouding zijn levensggluk

                        bepalen ?                                              z

05-02-1965                              idem    (Zaan)

14-02-1565              Kan pornografie kunst zijn ?                           z

19-04-1965                              idem    (Zaan )

febr/mrt 1965           De psychologie van Erich Neumann.                      6

05-03-1965              Levensernst - Kroon of facade ? (Zaan)

14-03-1965              Huwelijk, huwelijkstrouw en overspel.

23-03-1965              20 Jaren ( 1945-1965 )                                 z

12-04-1965              Paasrede                                               z

apr/mei 1965            Filop./psygol. beschouwingen over griekse en

                        egyptische mythologie en heidensagen                   6

26-09-1965              Wijsbegeerte versus afbrokkelend en degenere-

                        rend geloof.                                           z

10-10-1965              Het heersend wanbegrip over vriendschap en liefde      z

okt/nov 1965            De toekomst v.d. europese mens.                        6

24-10-1965              Technische hoogtepunten - geestelijke dieptepunten     z

07-11-1965              Demos als bedervend element in de democratie           z

12-11-1965              Het verlopen v.d. democratie   (Zaan)

21-11-1965              Levensangst en levensmoeheid                           z

26-11-1965                              idem    (Zaan)

05-12-1965              Niet krijgen maar geven is de kunst                    z

10-12-1965                              idem    (Zaan)

19-12-1965              Kerstrede                                              z                                196623-01-1966              Het onbehagen in de cultuur                            z

2m-1966                               idem    (Zaan)

06-02-1966              Monarchie of Republiek                                 z

11-02-1966                          idem    (Zaan)

febr 1966               Man en Vrouw                                           6

20-02-1966              Vietnam                                                z

25-02-1966              Vietnam   (Zaan)

06-03-1966              Is gelukkig worden ons levensdoel?                     z

20-03-1966              Zijn wij, Westerlingen, werkelijk beschaafd?           z

03-04-1966              Paasrede                                               z

17-04-1966              Het probleem v.d. vrije tijd                           z

25-09-1966              Van Renaissance tot hedendaagse Kunst                  z

09-10-1966              Christendem en Individuatie                            z

23-10-1966              De individu wordt steeds bedreigd                      z

okt/nov 1966            De Tieners                                             6

06-11-1966              De pesoonlijkheid en "de" moraal                       z

20-11-1966              Egocentriciteit en levensangst                         z

04-12-1966              Wat is demokratie ?                                    z

18-12-1966              Kerstrede                                              z                                196722-01-1967              Prostitutie                                            z

05-02-1967              Moderne litteratuur en pornografie                     z

19-02-1967              Geweldloos verzet                                      z

feb/mrt 1967            De angst voor de chaos                                 6

05-03-1967              De troonbestijging der leugen                          z

19-03-1967              Paasrede                                               z

02-04-1967              Egoïsme in en van het gezin                             

16-04-1967              De orde als vijand der vrijheid                        z

apr/mei 1967            Eros en Psyche                                         6

24-09-1967              Het huwelijk                                           z

08-10-1967              Is het leven "absurd en walgelijk"? (Sartre)           z

22-10-1967              De knappe koppen                                       z

okt/nov 1967            De mythe van Jezus Christus                            6

05-11-1967              Ernst en zotheid der revoluties                        z

19-11-1967              De man van nu                                          z

03-12-1967              Orde en Rust                                           z

17-12-1967              Kerstrede : De stal bleef leeg.                        z                                196828-01-1968              De geestelijke crisis van onze eeuw                    z

11-02-1968              Zijn of niet zijn, dat is de kwestie. Hamlet           z

25-02-1968              Gaat Europa onder ?                                    z

feb./mrt l968           De mens en zijn goden                                  6

10-03-1968              Is China op weg naar wereldmacht?                      z

24-031968               Het probleem v.d. ontwikkelingslanden                  z

07-04-1968              Paasrede. Nog steeds is de steen niet afgewenteld

21-04 1968              Oorlog en vrede                                        z

apr/mei 1968            De sexuële crisis                                       

29-09-1968              Tsjechoslowakije. Gaan communisme en democratische

                        vrijheid samen?                                        z

13-10-1968              Che Cuevara. De querilla en de vrijheid.               z

27-10-1968              Dreigt een derde wereldoorlog ?                        z

okt/nov 1968            De opstandige jeugd en het bankroet der ideölogieë 

10-11-1968              Encycliek " Humanae Vitae"                             z

24-31-1968              Onze gewelddadige wereld.                              z

08-12-1968              De mens is in het Zijn geworpen. (Sartre)              z

22-12-1968              Kerstrede. Kind, stal, wijzen.                         z                                196919-01-1969              Rechten van de mens.                                   z

02-02-1969              Het verraad van de idee der franse revolutie           z

16-02-1969              Menselijke waardigheid en de tegenw. sex.vrijheid      z

feb/mar 1969            De geboorte van een nieuwe, moraal                     6

02-03-1969              Don Quichote, ridder v.d. droevige figuur              z

16-03-1969              Leven en dood                                          z

30-03-1959              Paasrede                                               z

13-04-1969              Het Racisme                                            z

apr/mei 1969            De Grote Moeder in onze eeuw                           6

28-09-1969              Discriminatie                                          z

12-10-1969              Israël en de Arabische wereld.                        ; 

okt/nov 1969            Het huwelijk en de vrouw van morgen                    6

26-10-1969              Herbert Marcuse                                        z

09-11-1969              Angst                                                  z

23-11-1969              Revolutionnaire symptomen                              z

07-12-1969              Het kind als verleden en toekomst                      z

21-12-1969              Kerstrede. Is vrede op aarde mogelijk ?                z                                197025-01-1970              Wat is ons levensdoel ?                                z

08-02-1970              Waarheen zijn we op weg ?                              z

22-02-1970              Individualisme of communisme                           z

feb/mrt 1970            De opvoeding                                           6

08-03-1970              Eenzaamheid                                            z

22-03-1970              Paasrede. Vraagstuk der wedergeboorte                  z

05-04-1970              De siamese tweeling, leger en industrie                z

19-04-1970              Leven en dood. De nieuwe ethiek                        z

apr/mei 1970            Individu en gemeenschap                                6

25-10-1970              Is het sexuële leven op weg naar de vrijheid ?         z

08-11-1970              Is de rasdiscriminatie verkeerd ?                      z

22-11-1970              is God dood ?                                          z

okt/nov 1970            Is het gevaar v. wereldonderging reëel?                z 

06-12-1970              Hard tegen hart                                        z

20-12-1970              Herodes zocht het kind te doden.                       z

24-01-1971              Zijn huwelijk en gezin ten ondergang gedoemd ?         z

07-02-1971              Kerken en sex-boutieks                                 z

21-02-1971              Is moderne kunst kunst of charlatannerie ?             z

feb/mrt 1971            De opstand v.h. onbewuste                              6

07-03-1971              Zijn abortus en euthanasie toelaatbaar?                z

21-03-1971              Huwelijk of concubinaat ?                              z

04-04-1971              Is het paasverbaal een illusie?                        z

18-04-1971              Hoe redden we ons van de sleur                         z