Website
Inform.

 
Inleiding:     
 Zondagochtendvoordrachten en lezingen.    
 door Mr.Drs.A.Börger     
     
---3 LEZINGEN d.m.v. STENO    1949
Hiernaast kunt U 3 lezingen aanklikken, overgenomen door een onbekende van geluidsband of van steno, oorspr. zonder leestekens en zonder hoofdletters.
Men krijg een indruk van de sfeer, inhoud en het niveau van de lezingen.
Als U om een titel verlegen zit....    In "titels" komt  t.z.t  een lijstje van geboekstaafde titels van zondagvoordrachten en andere cursussen.
OCR en fatsoenering door: F.de Zwart
Laatste correctie door: H. Weggelaar.
***


---2 LEZINGEN voor de VRO  (Vrijdenkers Radio Omroep)   1935
(De VRO werd uiteindelijk door toedoen van de NSB door de katholieke minister van dienst verboden.) 
Bekend  is dat  Mr.Drs.A.Börger een geziene spreker was, maar (nog) niet bekend hoe vaak hij voor deze omroep gevraagd werd.
Mr.Drs.A.Börger woonde in die tijd in het Gooi, dus dat kwam goed uit.
Deze twee lezingen werden teruggestuurd, mogelijk omdat de censuur iets aan te merken had op de lezing: "Cultuur en Vrijheid".
Misschien zijn daardoor deze twee lezingen bewaard gebleven.
Bekend is dat de "Radio Controlole Commissie" (ROCC) gewoon was redevoeringen te censureren. De lezingen werden daarom eerst op schrift gesteld, zodat ze vooraf langs het ROCC konden.
Het leuke is, dat de ROCC de gecensureerde gedeelten overgenomen hebben en gearchveerd, zodat in vele gevallen alleen deze gedeelten bewaard zijn gebleven. Hiernaast kunt u nu 2 complete voordrachten incl. de gecensureerde gedeelten aanklikken.
In de "Nieuwsbrief Humanistisch Archief" nr. 1, juni 2005 vindt u een recentie.
***

---De gedigitaliseerde BANDOPNAMEN   1960 - 1971   
Er zijn door iemand heel wat lezingen opgenomen op band, maar niemand heeft ooit naar zijn naam gevraagd!
Het enige wat ik te weten ben gekomen, is dat het waarschijnlijk iemand was die ook iets met een opticiensvereniging had te maken. Hij heeft daar n.l. ook opnamen gemaakt.
WIE GEEFT EEN HINT!!!!
 
Wel beschik ik over enige 3-de en 4-de generatie copieën  van lezingen op cassette, waarvan U hiernaast reeds een aantal kunt aanklikken om direct te beluisteren. De geluidskwaliteit is helaas wisselend (slecht) en vaak is er iets verloren gegaan door het te laat starten van de band en tijdens het kopieren.
Laten wij desondanks degenen die de moeite hebben genomen - om met weing geld en met primitieve middelen - deze opnamen te bewaren dankbaar zijn.
U kunt de de gekomprimeerde lineair gekorrigeerde versies permanent downloaden door met de rechter muisknop op de link (naam) te klikken ----een venster zal verschijnen---  en kies "save link as ..."
Als U denkt een betere versie te kunnen maken,  heb ik de ongecomprimeerde versies beschikbaar.
"Nadruk verboden"  stond veelal vroeger in de publicaties van Mr.Drs.A.Börger
 Ook hier geld:           Citeren mag,, maar vermeld wel even de bron en deze website.
 
Emailen?                       Email
cccc
                                                  
Met vr. gr.
Frank de Zwart