Inleiding:

Manuscripten          
van                    

Mr.Drs.A.Börger                
   

Van oud-cursisten en ook uit een document blijkt, dat Mr.Drs.A.Börger eigenlijk filosofische boeken had willen schrijven. Het kwam er echter nooit van. Hij had het te druk met zijn praktijk, de lezingen en het bijhouden van de gebeurtenissen in de wereld.

Toch kreeg hij blijkbaar vaak inspiratie gezien het indruk­wek­kende  aantal manuscripten met uiteenlopende onderwerpen.
Ook de manuscripten die een afgerond geheel vormen kwamen niet tot publikatie.

Uitgebreide syllabussen met een artistieke omslag werden naar aanleiding van een kursus aangeboden; n.l.:
-De huidige phase in de strijd der sexen,
-Man en Vrouw,
-Eros en Psyche.  
(Dit zijn dus geen manuscripten, maar passen hier het best bij.)


"De mythe van Jezus Cristus" zijn in feite aantekeningen voor een cursus, maar zo uitgebreid dat ik  in eerste instantie aannam dat het een manuscript  was. Misschien was het de bedoeling het uit te werken en uit te geven.
Bij "syllabussen", vindt u 6 syllabussen van deze lezing.


-De Grote Moeder in onze eeuw:
Was ook de titel van een lezing van 6 avonden in 1969, waarvan hieronder de wervende tekst.

Zij is de oorsprong van alle kennis, wetenschap en wijsbegeerte,
maar zij heeft ook haar ommezijde, die niet creatief is, maar
verslindend.
Spreker zal het Vrouwelijke vanaf de oorsprong uiteenzetten,
dus zoals het gezien werd in de oudheid, bij andere rassen, bij
ons en zoaln het thans zijn ontzagwekkende invloed doet gelden.
Een ontwikkelingsgeschiedenie van het wezen der Vrouw.

(zie e.v.t. ook bij Syllabussen.)

Het Probleem der Wilsvrijheid  
(oorsp. zonder titel)
Dit manuscript lijkt mij  een aanzet om een filosofisch boek te schrijven.

Het is moeilijk leesbaar door de moeilijke en archaïsche zinsbouw met veel wendingen en omkeringen.
Dit laatste doet wel recht aan de door hem veelgebruikte uitspraak dat "niets opgaat in eenzijdigheid". 
Gezien de zinsbouw en archaïsch taalgebruik  dateer ik dit document begin jaren dertig.

Wat met de overige manuscripten beoogd werd, is tot nu toe onbekent. Ook is niet bekent of deze manuscripten ooit zijn uitgegeven of onder ogen van kursisten zijn gekomen.

U heeft hier dus waarschijnlijk toegang tot exclusief materiaal

Een extra opmerking over "Overpeinzingen 1944 -1945": Hier geeft de auteur zijn invallen en overpeinzingen weer die bij hem opkwamen in het laatste oorlogsjaar.

Om makkelijk te kunnen printen heeft  Bert van der Horst een aantal documenten  in pdf-formaat overgezet en beschikbaar gesteld.


Met vr. gr.

Frank de Zwart                 Email
 

View My Stats