Inleiding:


Literaire    pennevruchten  

van:     
 

Mr.Drs.A.Börger  Het betreft een aantal romans, 1 detective en een toneelstuk; die zover bekend, nimmer zijn uitgegeven, maar nu hiernaast aan te klikken en  te down-loaden.

Evenals alle andere publikaties bied ik U deze werken zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat aan om U in staat te stellen een zo goed mogelijk beeld van de auteur te vormen.
Slechts storende spel- en tikfouten heb ik verbeterd.

De auteur verwerkt behalve menselijke verhoudingen, iedeeën over wat het leven de moeite waard maakt en misverstanden daarover, veel collaboratie, verzet, verraad, enz. uit WO2. in zijn boeken, hetgeen doet vermoeden (dat is wel zeker), dat hij deze tijd enorm intens beleefd heeft en met deze romans e.e.a. van zich af schreef..
Net als in de meeste literatuur in die dagen hebben de meeste families en hoofdpersonen, bedienden en geld.

Uit de spelling valt op te maken, dat de werkstukken zonder datum-aanduiding in ieder geval na 1952 zijn tot stand zijn gekomen, -na de spellingsronde van 1952(?)- en omdat de auteur hiermee nog wel eens vergissingen maakte, zal het er niet ver vanaf zijn.


In Sleur en liefde  (Titel door mij bedacht) worden ideeën over sleur, huwelijk en liefde uitgewerkt aan de hand van een briefwisseling waarvan de dagtekening 1947 vermelt.


Helaas staan er nogal wat typefouten hier en daar; indien het de spuigaten uitloopt meldt u dat dan even met vermelding van het document, de foute string en daarbij de verbetering. Dit geldt trouwens niet alleen voor deze romans.
 
                          Wie kan/wil samenvattingen/kritieken schrijven?

                          Behalve de "Gelukzoekers" heb ik zelf de titels bedacht;
                          Wie iets beters weet, mag het zeggen (mailen).
 

                                           


Frank de Zwart       OCR en opsporing             
Harrie Weggelaar    Laatste controle

Email 

citeren mag, maar wel met vermelding van auteur en deze website.

 
View My Stats