De enige en laatste foto

Inleiding over de nalatenschap van:

 Mr.Drs.A.Börger  

(16-9-1892, 11-11-1971)

Naast zijn veelbewogen leven als praktiserend psycholoog en als docent van de stichting: "Studiekring voor Wijsbegeerte" was Mr.Drs.A.Börger ook publicist.
Vele tijdschriften, cursussen en brochures heb ik weten te achterhalen, en kunt u hier links aanklikken.
Klik hier als u links geen INDEX ziet.

Mr.Drs.A.Börger studeerde rechten, economie, filosofie en psychologie en mogelijk nog  meer in Leiden. Helaas is dat uit de nalatenschap niet  meer na te gaan omdat veel verloren is gegaan tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Hij  moest onderduiken, omdat hij reeds in de dertiger jaren tot de conclusie was gekomen was dat Hitler en zijn nazi-bende misdadig waren en het op onze vrijheid gemunt hadden en dat als publicist (zie ook tijdschriften) niet onder stoelen of banken stak.
Ook een protest-pamflet uit deze tijd, geschreven door o.a  Mr.Drs.A.Börger, H.Roland Holst e.a., tegen de gevangenname en het vermoorden van resp.:   Ossietzky &  Mühsam  is hiervan getuige.
Deze conclusie en bezigheden bracht hem toen reeds in contact  met de Nederlandse justitie i.v.m. het beledigen van een "bevriend" staatshoofd.
Meer kunt u lezen in de  biografie
.


Ik hoop  met deze "site" een aanspreekpunt te zijn voor mensen die mogelijk nog iets in de kast hebben liggen,  of iets "weten".
--Zo is het brievenarchief eens meegegeven aan een neef(?) en nooit meer boven water gekomen.
--En zijn er bandopnamen gemaakt die tot nu toe niet boven water zijn gekomen. 
--Weinig bekend is er van de  "Verzetsgroep de Bie", met aan het hoofd: Th. van Dorp en met o.a. Mr.Drs.A.Börger als adviseur en redacteur van het verzetsblad "de Nieuwe Amsterdammer".
(zie ook Verzetsblad 1944-1945)


 
Frank de Zwart
XXdezwart.frank@gmail.com
(verwijder de hoofdletters)