Hiernaast staat de enig bewaard gebleven foto van mr.drs.A.Börger.

Zoals reeds vermeld in de index-pagina waren alle persoonlijke bezittingen van hem tijdens WO-2 verloren gegaan, en portretten laten maken vondt hij uitermate flauwekul.

Toen cursisten hem echter een reis voor 2 personen naar Italië aanboden, moest hij wel pasfoto's laten maken.
Hieraan hebben we tenminste één aandenken van zijn verschijning te danken.


Terug